Yangın Kapısı

Mar 30

Yangın güvenliği kapsamında yangın riski ve bu risklere karşı tedbirlerin belirlenmesi ve tatbikatında binalar tehlike sınıflandırılmasına tabi tutulmuştur. Yangın güvenliği açısından binalar yönetmelikte sıralanmıştır. Binaların yangın tehlike risklerini kaldırmak için yangın kapısı sistemleri önemlidir. Tehlike sınıfı ne olursa olsun her tür yangın kapısı güven yangın kapısı firmasında bulunmaktadır. Buradan temin edilecek her ürün garantili ve sertifikalara uygundur. Bina tehlike sınıflandırmasında; bina veya bir bölümünün tehlike sınıfı, binanın özelliklerine ve binada yürütülen işlemin ve faaliyetlerinin niteliğine bağlı olarak belirlenir. Bir binanın çeşitli bölümlerinde değişik tehlike sınıflarına sahip malzemeler bulunuyorsa, su ve pompa kapasitesi bina en yüksek tehlike sınıflandırmasına gör belirlenir şeklinde yönetmeliğin 19. Maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin devamında ise; Binada veya bir bölümünde söndürme sistemleri ve kompartıman oluşturulurken, tasarım sırasında tehlike sınıflandırılması şöyle yapılmıştır;

  • Düşük tehlikeli yerler: düşük yangın yüküne ve yanabilirliğine sahip malzemelerin bulunduğu, en az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m2’den büyük olmayan yerlerdir.
  • Orta tehlikeli yerler: Orta derecede yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip yanıcı malzemelerin bulunduğu yerlerdir.
  • Yüksek tehlikeli yerler: Yüksek yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip ve yangının hızlı bir şekilde yayılarak büyümesine sebep olabilecek malzemelerin bulunduğu yerleridr.

 

 

Yine yönetmelikte yüksek tehlikeli yerler şu şekilde örneklendirilmiştir; Parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile akaryakıtların imal edildiği, depolandığı, doldurma-boşaltma ve satış işlemlerinin yapıldığı yerler yüksek tehlikeli olarak değerlendirilmiştir. Parlayıcı ve patlayıcı gazlarla ilgili yerler; LPG, doğalgaz ve benzeri gazların depolama, taşıma, doldurma-boşaltma ve satış işlemlerinin yapıldığı yerlerdir. Patlayıcı maddelerle ilgili yerler, ısı ve basınç tesiri ile kolay tutuşabilen ve patlayabilen maddelerin bulunduğu yerlerdir. Mermi, barut, dinamit, kapsül ve benzeri maddelerin imal e muhafaza edildiği ve satıldığı yerler bu yerlerdendir. Yanıcı sıvılarla ilgili yerler, yanıcı sıvıların üretildiği, depolandığı ve hizmete sunulduğu satış tesisleri ve benzeri yerlerdir. Bu tür yerler için öncesinde belirli standartlarda tanımlanan cihazlar kullanılmaktadır. Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de bu tür yerlerde çalışanlar için sağlık ve güvenlik yönünden alınması gereken tedbirler ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

İnceleyebilirsiniz: Panik Barlı Yangın Kapısı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir