Yangın Çıkış Kapısının Önemi

Ara 14

Yangın, yapılarda yaşanabilecek en tehlikeli olaylardan biridir. Çünkü bu durum gerçekleştiğinde çok büyük kayıplar yaşanılarak tecrübe edilmiştir. Bu bağlamda yangınlar, özellikle, maddi ve manevi büyük zararlara neden olabilmektedir. Dolaysıyla, yapılarda yangına karşı daha güvenli ortam koşullarını sağlayabilmek için ilgili yasa ve yönetmeliklerin kullanılması ve bir dinamizm içerisinde sürekli olarak geliştirilmesi gereklidir.

Sivil toplum kuruluşları da ilgili yasa ve yönetmelikleri çıkaran ulusal ve uluslararası yasal kurumlar gibi görevler almak ve uygulatmak zorunda olan oluşumlardır. Bu kurumlar tarafından yapıların yüksekliği ve kullanım amacına göre yangına karşı alınması gereken önlemler veya kriterler belirlenmektedir. Sivil toplum kuruluşları da bu anlamda etkinliğini kullanmakta ve kullanmaya devam etmelidir.

Ayrıca binaların yapım ve kullanım süreçlerinin yasa, yönetmelik ve araştırma çalışmaları ile paralel yürümesini sağlayarak periyodik olarak denetiminin yapılması ise güncel kalmasını sağlamaktadır. Genel olarak bir yapının yangına dayanıklı olup olmadığını belirleyen kriterler tasarım ve uygulama aşamasında alınmış önlemlerdir.

Tasarım aşamasında binanın tasarım kriterleri, yapısal bileşenleri, kaplama ve bitirme malzemeleri ile yangın yükü olarak kullanılan eşya ve mobilyadan oluşmaktadır. Bunların dışında olması gereken otomatik söndürme sistemleri, personel eğitimi, yüksek binayı kullananların yeterli bilinçlendirilmesi ve yangın önleme planları gibi önlemler yangın güvenliği bütününün ayrılmaz parçalarıdır. Bu kriterler iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar kısaca pasif ve aktif yangın güvenlik önlemleridir. Yapı tasarlanırken bu önlemler yapı maliyetinin bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu sayede can ve mal güvenliğinin daha yüksek standartlara ulaştırılarak kullanım gerçekleştirilebilir.

Yangın güvenliği açısından, can ve mal kaybının en aza indirilebilmesi için, binalarda tasarım ve kullanım aşamasında yangına karşı çeşitli önlemler alınması gerekmektedir. Bu konuda her yıl ulusal ve uluslararası yangın mevzuatı geliştirilmektedir.

Hızla ilerleyen büyük yangınların tamamında yağmurlama sistemi olmalıdır. Yüksek bina kullanıcıları yeterince bilinçlendirilmelidir. Yangın önleme planları olmalıdır.  Yapılar sürekli incelemelerden geçirilmelidir. Yapılarda denetimlerin sonucu gerçekleştirilerek buna bağlı güncellemelerin eksiklikleri giderilmelidir. Yangın güvenliği ve önlemleri tüm yüksek yapılarda hayat kurtarır her türlü tedbir alınarak kullanıma açılmalıdır.

Yoğun kullanım gereksinimleri olan binalarda daha titiz davranılarak yangın güvenliği için tüm tedbirler alınmalıdır.  İlgili mevzuat düzenlemelerine uyulmalı, herşey standardına göre gerçekleştirilmelidir.