yangın kapısı firması logo

Ara 14

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanmıştır. Bakanlar Kurulunun kararı ile resmi gazetenin 9.09.2009 gün ve 27344 sayılı ve 9.07.2015 gün ve 7401 sayılı resmi gazetelerde ise söz konusu yönetmelik revizyona uğramıştır.

Bu yönetmelikte yangının başlamasından sürmesine ve yok edilmesine kadar ki süreçte alınması gereken tedbirleri içeren hükümlere yer verildiği görülmektedir. Yönetmeliği başından sonuna kadar şöyle bir okuduğumuzda bütüncül bir yaklaşımın sergilendiği görülmektedir. Bazı konular daha da detaylandırılabilir miydi? Elbette yöntem ve model konularıyla birlikte daha da detaylandırılabilirdi.

Söz konusu yönetmeliğin yaptırım kısımları daha dikkat çekici durumdadır. Yönetmelikte yangını önleyici ve yangından korunma konuları birlikte ele alınmıştır.

Dikkat çeken diğer bir konu ise yangının çıkmaması için gerekli emniyet tedbirleri ve yapılması gerekenler daha da detaylandırılabilirdi. Gerçi mevzuatın yönetmelik olması çok fazla detayı da gerektirmez. Konunun detayı tüm yapıtlarda ilgili sorumluların öncülüğünde yönerge ve talimat yöntemleri daha anlaşılır ve uygulamaya dönük hale getirilebilir.

Hem uluslararası hem de ulusal literatürde aslında olması hiç istenilmeyen yangın olayı için hiç yaşanılmamasını sağlamaktır. Bana göre yangının çıkmaması için daha fazla çaba gösterilmelidir.

Elbette bunun sağlanması da yangın olaylarının kök nedenleri ile alakalır. Bunun için olmuş her yangın vakası en az 10 yıllık geriye doğru detaylı incelenerek bir araştırılmalıdır. Her yangın vakasının kök nedenleri tek tek tespit edilip önleyici çözümler ortaya konulmalıdır. Vaka incelemesinde de irili ufaklı her yangın olayı derinlemesine araştırılmalı ve ne gerekiyorsa yapılmalıdır.

Benim dikkatimi çeken konu, yeni yapılan yapıtlarda mevzuatın hemen hemen tüm gerekleri yerine getirildiğini görmekteyiz. Ama mevcut yapıtlarda sanki bu durum biraz daha deforme olmuş durumdadır. Özellikle yerel yönetimler yangının hiç çıkmaması için gösterdikleri çabadan daha fazla çaba sarfetmeli? Nasıl mı? Denetimler daha sık olmalı ve gerekirse katı yaptırımlara başvurulmalıdır.

Bazı çevreler yaptırımı sevmiyor. Çünkü onlar için artı külfet getirmektedir. Evet duruma saygı duyabiliriz. Ama bizim bakış açımız tamamen yangının hiç çıkmaması olmalıdır.

Yangından korunmak, yangın güvenliği ve yangını önlemek gibi temel faktörler sistematik bir şekilde ele alınarak konunun üzerine daha ciddi bir şekilde gidilmesini gerektir.