yangın kapısı firması logo

Ara 14

Bazen basından olsun bazen gerçek hayattan rastladığımız olaylara baktığımızda yangından korunma yöntemleri uygulanmadığından can ve mal kayıplarının arttığına her zaman rastlamışızdır. Örneğin yangından kaçarken gecikmeden ötürü bile  hayati tehlikelerle karşılaşılabilmektedir.

Yangın esnasında elzem derecede ihtiyaç olan yangın kapılarının yaşam alanlarında bulunması önleyici işlemlerin arasında yer almaktadır. Yangın kapıları ile ilgili teknik ve detaylı bilgileri edinmek için ise yanginkapisiistanbul.comadresindeki güven yangın kapısı ürünlerine bir göz atmanız ve buradan alışveriş yapmanız kafanızdaki soru işaretlerini kaldıracaktır.

Genel itibariyle bir yangın esnasında; duman insanları sersemletir ve hatta görmeyi engelleyebilir. Bazen o anın verdiği psikoloji nedeniyle yangın ihbar hattını aramak unutulabilir. Her bir aile için yangın öncesinde eğitim ve öğretim  yapılmamış olabilir. Vurgulanan bu noktalar yangın öncesi ve sonrası çok önemli olup, bunlara dikkat edilmelidir.

Yangından korunmak için kaçış güvenliği esaslarını bilmek de hayat kurtarabilir. Bu doğrultuda yönetmelikteki kaçış güvenliği esaslarına bir göz atacak olursak yönetmelikte değinilen kaçış güvenliği esasları şöyle özetlenebilir:

İnsanlar tarafından kullanılan her yapıt yangın durumunda hızlı  kaçış için donatılmalıdır. Kaçış güvenliği esasları sadece kaçış yolları ile sınırlandırılmamalıdır. Her tür tedbir kaçış güvenliği esaslarını oluşturmaktadır.

Her yapı, yangın esnasında kaçış için ısı, duman ve panikten doğan tehlikelerden koruyacak şekilde yapılmalıdır. Yapıldıktan sonra bakım ve işlevini sürdürmesi için gereken yerine getirilmelidir.

Her yapıda, bütün kullanıcılara elverişli kaçış imkanı sağlayacak şekilde, yapının kullanım sınıfına, kullanıcı yüküne, yangın korunum düzeyine, yapısında ve yüksekliğine uygun tip, sayı, konum ve kapasitede kaçış yolları düzenlenmelidir.

Her yapının içinde, yapının kullanıma girmesiyle her kesimden serbest ve engelsiz erişilebilen şekilde kaçış yollarının düzenlenmesi ve bakım altında tutulması gerekir. Herhangi bir yapının içinden serbest kaçışları engelleyecek şekilde çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü ve benzeri bileşenler takılamaz.

Zihinsel engelli, tutuklu veya ıslah edilenlerin barındığı, yetkili personeli sürekli görev başında olan ve yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıları nakledecek yeterli imkânları bulunan yerlerde kilit kullanılmasına izin verilir.

Her çıkışın açıkça görünecek şekilde yapılması, ayrıca, çıkışa götüren yolun, sağlıklı her kullanıcının herhangi bir noktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayabileceği biçimde görünür olması gerekir.

Çıkış niteliği taşımayan herhangi bir kapı veya bir çıkışa götüren yol gerçek çıkışla karıştırılmayacak şekilde düzenlenir veya işaretlenir. Bir yangın hâlinde veya herhangi bir acil durumda, kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz alanlara girmemeleri ve kullanılan odalardan ve mekânlardan geçmek zorunda kalmaksızın bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişmeleri için gerekli tedbirler alınır.