yangın kapısı firması logo

Ara 14

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin ikinci kısmında binalara ilişkin genel yangın güvenliği hükümlerine değinilmiştir. İkinci kısmın birinci bölümünde temel hükümler kapsamında binanın inşası nasıl olmalı? Binaların yerleşimi nasıl olmalı? Sorularının yanıtlarına ulaşılabilmektedir. Bu iki konuyu madde 20 ve madde 21 açıkça izah etmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde binaların inşasını ve yerleşimini detaylı bir şekilde açıklamaya çalışalım.

Yönetmelik kapsamında; her bina muhtemel bir yangınla karşılaşabilecekmişçesine aşağıda vurgulanan durumlara göre inşa edilmeli;

  • Yük taşıma kapasitesi belirli bir zaman içinde korunabilecek şekilde sağlam olmalıdır.
  • Dumanın ve yangının diğer zararlı etkenleri binanın bölümleri içinde yayılmayacak ve genişlemeyecek şekilde sınırlandırılmalıdır.
  • Yangının mücavirindeki diğer yerlere sıçramaması için sınırlandırılabilecek şekilde inşa edilmelidir.
  • Bina sakinlerinin binayı terketmesi gerektiği durumlarda kolay bir şekilde ayrılmalarına ve diğer yollarla kurtarılmasına imkan sağlayacak şekilde olmalıdır.
  • Kurtarma ekipleri ve itfaiye çalışanlarının güvenliği göz önüne alınmalıdır.

Binaların inşasında dikkat edilmesi gereken unsurların yanında bina yerleşimi ile ilgili konulara için de hassas bir şekilde hareket edilmelidir. Binaların yerleşiminde aşağıdaki konular önem arz etmektedir;

  • İmar planları yapılırken; konut, ticaret, sanayi ve organize sanayi gibi fonksiyon bölgeleri arasında, yangın havuzları ve su ikmal noktalarının  yapımına imkan verecek şekilde yeşil kuşaklar ayrılması zorunludur.
  • İmar planlarının tasarımında donatı alanları ile yerleşim fonksiyonları belirlenirken, bina sınıflandırmalarındaki yangın tedbirleri esas alınır.
  • Yeni planlanan alanlarda bitişik nizamda teşekkül edecek imar adalarının uzunluğu 75 m’den fazla olamaz. Uzunluğu 75 m’den fazla olan bitişik nizam yapı adalarında, yangına karşı güvenliğe ve erişim kontrolüne ilişkin düzenlemeler yapılır ve alınması gereken tedbirler plan müellifi tarafından plan notunda belirtilir.
  • Plan yapımı ve revizyonlarında, planlama alanı ve nüfus dikkate alınarak, 0,05 m/ kişi üzerinde itfaiye yerleri verilir.

Yukarıdaki binaların yerleşimi konusunda yönetmeliğin 21. Maddesi detay bilgileri sunmuştur. Burada imar planlarına atıfta bulunulmuştur. Binaların imar planları hazırlanılırken yapılması gerekenlere değinilmiştir. Yangın tedbirleri ile ilgili her konu imar planlarına dayandırılmıştır. Ayrıca olası yangın felaketinde itfaiyenin yerleri bile düşünülerek imar planlarının ona göre hazırlanılması gerektiği hükmedilmiştir.