yangın kapısı adana

Ara 13

Yangınlardan korunmak için çeşitli yangın güvenlik sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemlerin en önemlilerinden birisi de yangın kapısı sistemleridir. Yangın kapısı ile ilgili ihtiyaçlarınızı gidermek için de güven yangın kapısı firmasının ürünleri incelemenizi öneririm. Bu firmada aradığınız tüm yangın kapısı özelliklerini bulabileceğinizden emin olmanızı isterim.

Tek kanatlı, çift kanatlı, raylı, camlı yangın kapılarının yanında şaft kapaklarına yönelik ürünleri rahatlıkla bulabilirsiniz.  Bu ürünleri rezidanslarınızda, ofislerinizde, fabrika dış mekanlarında, binalarınızda, sitelerinizde, sosyal mekanlarda, eğitim ve öğretim binalarında, hastanelerinizde hatta adını şu an hatırlayamadığım bir çok yapıtlarda uzun ömürlü ve arkanıza bile bakmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Çünkü bu firma uzun yıllardan beri yangın kapısı ve sistemlerini üreterek uzmanlığını ıspat etmiştir. Ürettiği her ürün tüm mevzuata uygundur.

Mevzuat demişken biraz da binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin uygulamasından kısaca bahsedelim;

Yönetmelik Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 tarihli kararı ile resmi gazetede 19.12.2007 tarihinde yayınlanmıştır. Sözkonusu yönetmeliğin bazı maddeleri 2009 yılında, bazı maddeleri de 2015 yılında değişikliklere uğramıştır.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik hükümlerinden nereler sorumludur? Bunları yönetmeliğe bağlı olarak şöyle sırayabiliriz:

 • Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler
 • Yatırımcı kuruluşlar
 • Yapı sahipleri
 • İşveren veya temsilcileri
 • Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar
 • Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileriYönetmelik hükümlerine uyulmaması halinde ise;
 • Yapı inşasında yer alan yapı sahipleri, işveren ve işveren temsilcileri
 • Tasarımda, uygulamada ve denetimde görevli mimar ve mühendisler
 • Yapı denetimi kuruluşları
 • Müteahhitler, imalatçılar ve danışmanlarKusurlarına göre sorumludur.

  Diğer detaylar ise yönetmeliğin 6. Maddesininin devamından edinilebilir.

  Yönetmeliğin hükmettiği tüm detayları uygulamak biz insanlar için faydalı bir durumdur. Uluslararası alanda ülkelerle ilgili düzenlemelere bakıldığında özellikle gelişmiş ülkelerde her konuda olduğu gibi yangından korunmak için ortaya konulmuş mevzuat düzenlemelerine uyulmakta ve uygulanmaktadır.

  Son yıllarda ülkemizde de yangından korunmak için hem mevcut binalarda hem de yeni yapılan binalarda mevzuatın çok etkili olduğunu görmek mümkündür. Eğer biz bu hükümleri tüm binalarımız için hayata geçirirsek can ve mal güvenliğimiz için gerekli tüm tedbirlere uymuş oluruz.