Mar 25

Binaların yangından korunması için; yangın kapısı kullanımı önem arz etmektedir. Yangın kapısı ile her detay bilgiyi rahatlıkla güven yangın kapıları firmasından öğrenebilirsiniz.İstenilen her özellikte ve kaliteye yönelik teşhirlerle donatılmış bu firmada tüm kapı çeşitlerine rastlamak mümkündür. Güven yangın kapısına yurdun neresinden olursa olsun rahatlıkla cebimizden, tabletimizden ve bilgisayarlarımız ile bilgisayar ağlarımızdan ulaşabiliriz. Şu ana kadar firma tarafından üretilen ürenlerde en ufak bir sıkıntı yaşanıldığına hiçbir şekilde rastlanılmamıştır. Müşterilerin bu konuda en ufak şikayeti söz konusu olmamıştır.

Yönetmeliğe binalar bağlamında şöyle bir göz atılırsa;

Her türlü bina: bunlar kamu binası da olabilir özel binalar ya da şahıs binaları da olabilir. Bina kavramının haricinde yapı, işletme ve tesis kavramları da geçmektedir.

Yangınların çıkma durumu: bura da tasarım, yapım, bakım, işletim ve kullanım safhalarında meydana gelecek yangınlara tedbir mahiyetinde maddeler bulunmaktadır.

Yangın öncesi ve sonrası: olması istenilmeyen bu olay için gerekli tedbirler kapsamaktadır.

Bina kavramının kapsamında; konutlar, büro binaları, kurumsal binalar, ticari amaçlı binalar, endüstriyel amaçlı binalar konaklama amaçlı binalar, endüstriyel amaçlı yapılar, depolama amaçlı binalar, yüksek tehlikeli yerler, karışık kullanım amaçlı binalar bulunmaktadır. Binaların kullanımı ile ilgili yaşanılan herhangi bir sıkıntıda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın değerlendirilmesine tabi tutulmaktadır.

Betonorme binalar yangın etkisinde  kaldığında çok kere kullanılamaz hale döner. Bu da can ve mal kaybının çok olmasına neden olur. Genel itibariyle en azından yaşadığımız çevreyi zihnimizde canlandırdığımızda binaların tasarımında yangın durumunun daha dikkatli tasarlanması gerekmektedir. Bu anlamda olaya çözüm bulacak kaynak durumunun da yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda konu daha hassas hale gelmiş ve standartlar oluşturulmaya başlanılmıştır. Böylece; can, mal ve çevre güvenliği için tedbirler daha hassaslaşmıştır.

Can emniyeti için; yangından etkilenebilecek insanlar olaydan en kısa sürede bilgilendirilerek, istenilen standartlardaki yangın kapıları doğru bir şekilde kullanılarak, uygun kaçış yollarına yönlendirilerek yangından daha az zarar görmesi sağlanabilir.

Mal ve mülklerimizin emniyeti için, binalar yangın önleyici tüm mevzuata uygun bir şekilde yapılmalı, kullanılmalı ve kontroller yapılmalıdır.

Binalarda özellikle yangın kapısı ile ilgili standartların ve mevzuatın gerekliliğini yerine getirerek hem can hem de mal güvenliğimizi sağlamalıyız.