yangın kapısı firması logo

Ara 14

Binaların yangından korunması hakkındaki yönelik yayınlandıktan sonra 2009 ve 2015 yıllarında çeşitli maddeleri revizyona uğramıştır. Bu yönetmeliği tek başına diğer mevzuatlardan ayrı düşünmek hiçbir zaman tasvip edilebilecek bir durum değildir. Yani ilgili, ilişkili, bağlı ya da kesişen diğer tüm meri mevzuat düzenlemeleri birbirleri ile birlikte düşünülmelidir. Hem mevcut binalar hem de yeni yapılan ve yapılacak binaların yangın yönetmeliği yanında diğer yönetmeliklere uyumlu olması gerekiyor.

Herhangi bir bina yapmak için projeler hazırlanılması gerekiyor. Projemiz hazır ise proje onayı için ilgili devlet idaresine başvuruluyor. Proje sonrası yapı ruhsatı alınması için bir çok mevzuata uyum konusuna dikkat edilmelidir. Şimdi ilk aklımıza gelen bazı yönetmelikleri sıralamaya  çalışalım.

Onaylanmak üzere sunulacak projede; planlı alanlar tip imar yönetmeliği, sığınak yönetmeliği, otopark yönetmeliği, afet bölgelerinde yapılacak binalar hakkındaki yönetmelik, deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkındaki yönetmelik, binalarına yangından korunması hakkındaki yönetmelik, binalarda enerji performansı hakkındaki yönetmelik hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Baktığımızda proje onayında gerekli ve uyum gerektiren konular arasında binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin maddeleri de amir hükmündedir.  Yani buradan anlaşılan; olası bir afet türü olan yangına karşı binamızın güvenli olması için yönetmelik hükümlerine uygun yapılması gerekiyor.  Ayrıca bu yönetmelikte istenilen bu afet türü ile karşılaşıldığında da yapılması gerekenlere de yer verilmektedir.

Yangınların genel hali incelendiğinde ortaya çıkan en dikkat çekici konu, yangına karşı önlemlerin alınmamış olması gelmektedir. Bu durumun kaynağı ise mevzuat açısından uyumsuzluklara dayanmaktadır.

Yangına karşı önlemlerin nasıl alınacağını bilmemek, yangınla mücadele eğitimlerinin yeterli olmaması gibi durumlar da yangın afetinin olmasına neden olan acı gerçeklerdir. Dolayısıyla yangını önlemeyi elbet iyi bir şekilde bilmeli ve uygulamalıyız. Fakat bunun yanında yangını söndürmede ilk müdahaleleri de iyi bilmek gerekiyor.

Yangın konusunda iyi bir bilgiye sahip olabiliriz. Fakat yapılacak en ufak ihmalde yangın felaketiyle karşılaşmamıza yol açabilir.

Yangın felaketinin diğer bir yönü ise bilinçsiz bir şekilde gerçekleşen kazalardır. Ama kendiliğinden gerçekleşen bu vakaların kök nedeni yangına karşı yeterli önlemlerin alınmamasından kaynaklanmaktadır. Olayın diğer bir yönü de bilgisizliktir.

Olması hiçbir şekilde istenilmeyen bu yangın felaketinin kök nedeni ne olursa olsun her açıdan her hukuki düzenlemelerin gerekleri yerine getirilmeli ve ona göre eğitimler verilmelidir.