yangın kapısı firması logo

Ara 14

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 24.maddesinde yangın kompartımanlarından bahsedilmiştir. Yangının binada yayılmasını önlemek için oluşturulan yangın kompartımanlarına çeşitli servisleri ulaştırmak için bırakılan açıklıklar, bu kompartımanların zayıf noktaları olmaktadır. Kompartımanın işlevini yerine getirebilmesi için böylesi yerlerin, yangın durdurucular aracılığıyla yönetmeliklerce belirlenmiş süreler boyunca yangın geçirimsiz hale getirilmesi gerekmektedir.

Duvar ve döşemelerinin yangına en az direnç süreleri kapsamında yangın kompartımanlarının durumuna yer verilmiştir. Yangın kompartımanları hem duvar açısından hem de döşemeler açısından yangına dirençli olarak yapılmalıdır.

Yönetmeliğe göre iki veya daha çok bina tarafından ortak kullanılan duvarlar kompartıman duvarı özelliğinde olmalıdır. Ayrıca yine ortak kullanılan otopark, kazan dairesi, yapı içindeki trafo merkezleri, ana elektrik dağıtım odaları, orta gerilim merkezleri, jeneratör grubu odaları ve benzeri yangın tehlikesi olan kapalı alanların duvarları ve döşemeleri kompartıman özelliğinde olması gerekiyor.

İkiz evleri birbirinden ayıran her duvar yangın duvarı olarak inşa edilerek kullanıma açılmalıdır.  Evler ayrı binalar olarak değerlendirilerek yapılmalıdır. İki veya daha çok binaya ait müşterek duvarlar yangına dayanıklı duvar olarak yapılarak hizmete verilmelidir.

En çok üç kat bir yangın kompartımanı olarak düzenlenmesi konusu bina yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut binalarında belirtilen yüksekliklerden daha yukarıda olan katlar için geçerlidir. Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan konut hariç olarak belirtilmiştir.

90 m2’den küçük olmaması esası atrium alanının her bir noktası için belirtilmiştir. Her katta en az 45 cm yüksekliğinde duman perdesi ile çevrelenme konusu alanı 90 m2’den küçük olan atrium boşluklarının çevresi için geçerlidir. Duman perdesinden 15 ila 30 cm uzaklıkta olması ise yağmurlama sistemi ile korunan binalar için elzemdir. Bütün bu alanlar için de aralarındaki mesafe en çok 2 m olacak şekilde yağmurlama başlığı yerleştirilir.

Atriumlu bölümlere, sadece düşük ve orta tehlikeli sınıfları içeren kullanımlara sahip binalarda müsaade edilir. Atriumlarda doğal veya mekanik olarak duman kontrolü yapılır.

Kompartımanı çevreleyen elemanların yangına dayanıklılığı birleşme noktalarında da aynen devam etmelidir. Yangın kompartımanlarının etkili olabilmesi için ayrıca kompartımanlar arasında yangına dayanıksız açıklıklar bulunmamalıdır.