yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yönetmeliğin ilkeler, görevler, yetkiler, sorumluluklar ve yasaklar adlı ikinci bölümünde yangınla alakalı genel sorumluluklar ve yasaklar belirtilmiştir.  Genel sorumluluklar ve  yasaklar 11 madde halinde sıralanmıştır. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre genel sorumluluklar ve yasaklar genel çerçeve halinde ifade edilmiştir. Burada 8-11 arası başlıklara değinilmiştir.

Yönetmeliğin 7. Maddesindeki 8-1 arası başlıklarında; özetle itfaiye haber verilmesi, bunun için iletişimin kolay olması ve itfaiye ekiplerinin binaya giriş konusu açıklanarak amir hüküm haline getirilmiştir.

Belli yerler dışında ateş yakmak, ateşle ilgili işler yapmak ve anız yakmak gibi hususlar yasaktır. Ancak yönetmelik şunları da özellikle sıralayarak; bahçe, koru, park, ve piknik yerlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işleticilere ve vatandaşlara ocak yeri olarak ayrılmış yerlerde izin vermiştir. Aynı zaman yönetmelik şu hususları da; kâğıt, plastik ve naylon gibi kolay yanan maddeler ile kıvılcımlı küllerin ve sigara izmaritlerinin kapalı mekânlara, kapı önlerine, ormanlık alanlara, otoban, cadde ve sokaklara atılması ve dökülmesi yasaktır şeklinde vurgulamıştır.

Yangın söndürme cihazlarının kullanılmasını ve itfaiye araçlarının geçişini zorlaştıracak şekilde park edilmesinin yasak olduğu belirtilmiştir. Araçların, sokak ve caddelerde, itfaiye araçlarına yol verilmemesi, yaya kaldırımını aşacak şekilde tabela ve afiş asılması, sergi açılarak yolun kapatılması ve dar sokaklara araç park edilmesi gibi fiil ve hareketlerin de yasak olduğu belirtilmiştir.

Yangından korunma ile alakalı şeyleri bozuk bir hâlde tutmak her türlü binada açık arazide, tesiste, sokakta, caddede, meydan ve alanda yasaktır. Seyyar ve sabit yangın söndürme tesisat ve cihazlarını bozmak, karıştırmak, içine kâğıt ve paçavra gibi yabancı maddeler koymak kırmak, sökmek, veya bunları kullanılmayacak hâle getirmek yasaktır

Ayrıca yine bu sayılan yerlerde her ne suretle olursa olsun bina önüne ip çekmek, yangın musluklarının önünü kapatmak, tente asmak ve benzeri hareketler yapmak yasaktır. Aynı zamanda yangın söndürücü tesis ve malzeme, amacı dışında kullanılamaz.

Yangın güvenliği, itfaiyeye yardım ve yasaklar ile ilgili hususların uygulanmasından kamu binası ise en üst düzeydeki amirin sorumlu olduğu, onun haricinde bina ya da site yöneticilerinin sorumlu olduğu belirtilmiştir. Elbette tek binalarda da bina malikleri sorumludur.

Yönetmeliğin 7. Maddesinin tümüne bakıldığında yangın güvenliğindeki genel sorumluluklar ve yetkiler ifade edilmiş ve en son madde ile de kimin nereden kesin kez sorumlu olduğu sunulmuştur.