yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yönetmeliğin ilkeler, görevler, yetkiler, sorumluluklar ve yasaklar adlı ikinci bölümünde yangınla alakalı genel sorumluluklar ve yasaklar belirtilmiştir.  Genel sorumluluklar ve  yasaklar 11 madde halinde sıralanmıştır. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre genel sorumluluklar ve yasaklar genel çerçeve halinde ifade edilmiştir. Burada 4-7 başlıkları yorumlanılarak açıklanılmaya çalışılmıştır.

Yönetmeliğin 7. Maddesindeki 4-7 arasındaki başlıklarda  özetle yangın tahliye projesinde jeneratörler, yangın pompaları, itfaiye su verme ağızları, yangın dolapları, binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri gibi yerler mutlaka gösterilmesi gerektiği, yangın anında itfaiye ekipleri ile diğer görevlilerin nasıl davranması gerektiği özetlenmiştir.

Büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında bulunan kapalı alan 10000 m2’den büyük ise yönetmelik çeşitli şartlar ortaya koymuştur. Bunun için  binaya ait yangın tahliye projelerinin bina girişinde olması gerektiğini belirtmiştir. Böyle istenilmesinin ana nedeni yangın sırasında itfaiye ekiplerinin bu projelere kolaylıkla ulaşabilmesini sağlamaktır. Peki bu projelerde neler olmazsa olmazlardır. Projede; jeneratörler, yangın pompaları, itfaiye su verme ağızları, yangın dolapları, binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri gibi yerler mutlaka gösterilmelidir. Projede gösterilmesi gereken yerler bir yangın esnasında elzem yerlerdir. Ekipler acil bir durumda acilen buralara ulaşabilmelidir. Aksi bir durumda yangına müdahalelerde sıkıntılar olabilir.

Mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren acil durum ekipleri onun emrine girerler ve o ne derse onu yaparlar.  Böyle bir durumda ona her konuda yardım etmek mecburiyetindedirler. Binada yangın çıkması hâlinde olaya müdahale eden itfaiye ekipleri bir merkezden yönetilebilmesi için bu amirin vereceği talimatlar büyük önem kazanmaktadır.

Yetkili itfaiye amiri yangın sırasında çeşitli karar ve talimatlar verebilir ve talimatlara diğer yangın için gelenleri de bağlamaktadır. Yetkili itfaiye amirince can ve mal güvenliğini korumak üzere verilecek olan karar ve talimatlar; gerek bina acil durum ekiplerinin ve gerekse yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin görev yaptıkları sırada bunlar ile diğer kamu görevlilerince ve yangın güvenliği sorumlularınca aynen yerine getirilir.

Bina kullanıcıları, kamu görevlileri, bina görevlileri, gönüllü ekipler ve olay yerinde bulunan herkes, itfaiye ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda çalışmaları güçleştirici davranışlardan kaçınmalıdırlar.