yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yönetmeliğin ilkeler, görevler, yetkiler, sorumluluklar ve yasaklar adlı ikinci bölümünde yangınla alakalı genel sorumluluklar ve yasaklar belirtilmiştir.  Genel sorumluluklar ve  yasaklar 11 madde halinde sıralanmıştır. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre genel sorumluluklar ve yasaklar genel çerçeve halinde ifade edilmiştir. Burada ilk 3 başlık detaylı olarak açıklanarak yorumlanılmaya çalışılacaktır.

Yönetmeliğin 7. Maddesindeki ilk 3 başlıkta özetle itfaiye haber verilmesi, bunun için iletişimin kolay olması ve itfaiye ekiplerinin binaya giriş konusu açıklanarak amir hüküm haline getirilmiştir

Kontrol dışı ateş yandığının veya duman çıktığının görülmesi hâlinde herhangi bir yerde, itfaiyeye haber verilir. Bu neresi olursa olsun eğer birisi kontrol dışı bir yangın olayına rastlarsa itfaiyenin ilgili iletişim numarasına bilgi aktarmalıdır. Bu bina yangınları, arazi yangınları ya da orman ya da tarla yangınları olabilir. Çünkü ne kadar bir yangın için erken haber verilirse can ve mal kaybı o kadar azalacaktır.

Yönetmelik, kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte itfaiyenin güncel telefon numarasının yazılması mecburi tutmuştur. Peki buralar nereler?  Karayolları ve otobanların şehir dışındaki uygun yerleri, kamuya açık telefon ve ücretli telefon kabinlerinin içi, kamu binalarının güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulunduğu yerler, sitelerin güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulunduğu yerler, ayrıca kurum ve kuruluşlara ait binaların güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulunduğu yerlerdir. Güncel telefon numarasının kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte olmasının nedeni elbette daha iyi görünüm sağlamak içindir. Yani daha rahat telefon numarası görülerek iletişim sağlansın şeklinde düşünülmüştür.

İtfaiye araçlarının yapıya kolayca yanaşmasını sağlamak üzere binaların ana girişlerine park yasağı konulmalıdır. Elbette böyle bir durumun istenilmesi yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından önemli bir husustur. Binaların ana girişine ve civarına park yasağının konulduğunun trafik levha ve işaretleri ile gösterilmesi icap etmektedir. Çünkü buralar için tedbir alınmasının yanında bilgilendirme yapılması da önemli bir durumdur. Çünkü istenilmeyen ancak meydana geldiği durumda da can ve mal kaybının olmamasını sağlamak ya da en aza indirmek için itfaiyenin erken müdahalesi önemlidir ve itfaiye bina girişlerini kullanacaktır.