yangın kapısı firması logo

Ara 14

Son zamanlarda dünyanın her yerinde yapısal yangın güvenliği konusu önem kazanmaya başlamıştır. Bundan dolayı, hem mevzuatlar hem de standartlar; daha kullanıcı odaklı olmaya ulaşılabilme ve yeni tekniklerin mevcut standartlara sokulması yoluyla daha kesin sonuçlara sahip olunabilme amaçlarıyla hızla yenilenmektedir.

Bu kapsamda birçok nitelikli binalar ve normal binalar mevzuat ile uygulamaya dönük hale getirilmiştir. Bu doğrultuda hastaneler ve yüksek binalar örnek verilebilir.  Ülkemiz mevzuatına göre bina tehlike sınıflandırmasında oteller, konutlar, okullar ve bürolar ile birlikte orta tehlike kullanım alanında yer almaktadır. Bu sınıflandırmada yangın tehlikesi ve yangın çıkma ihtimali dikkate alınmıştır.

Tüm dünyada ve eskiden beri çözülmesi gereken çok önemli problemlerden biri hastanelerde yangın güvenliği kapsamında tahliye ile barındırmadır. Geçmişte hastanelerde tahliye problemleri oluşmuş, çok sayıda can kayıpları ve yaralanmalar meydana gelmiştir. Sonuç itibariyle yangın olaylarından dolayı büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Gelişmiş ülkelerde hastanelerde yangın güvenliği ve tahliye konusunda başlı başına ve sürekli geliştirilen mevzuat ve standartlar bulunmaktadır.

Hastaneler aynı tehlike sınıfında yer alan diğer binalardan çok farklı değildir. Yangın tehlikesinin maruz bırakacağı bazı hastane işlemleri dikkate alındığında hastaların hareket kabiliyetleri kapsamında birçok açıdan büyük risklerin varlığı görülmektedir.

Hastane binalarındaki bu büyük risklere karşı gerek yangının çıkmasını ve sirayetini engelleyecek önlemler, gerek bastırma ve söndürme sistemleri, gerek söndürme ekip ve donanımları, gerek tahliye plan ve imkânları açılarından diğer binalara göre çok daha nitelikli çözümler üretilmesi gerekmektedir.

Mevzuattaki hastanelerin yangın güvenliği ile ilgili hükümlerin daha fazla geliştirilmesi gerekiyor. Bu yüzden hastaneler yangın güvenliği açısından bir çok konuda diğer binalarla bir tutulamayacağı bir gerçektir.

Birçok ülkede hastaneler için başlı başına standart ve düzenlemeler vardır. Ülkemizde de mevzuat ve standartlarda da sürekli iyileştirilmeye devam edilmelidir.

Hastanelerin tasarımında projeleri itfaiyeye ve yangın güvenliğine uygun çizilmelidir. Belli bir süre sonra projelerin herhangi bir yerinde değişiklik yapılması çok zor olmaktadır. Bu yüzden hastaneler hastane binası projesi olarak yapılmalıdır.

Ülkemizde nüfusun artışı, hızlı kentleşme, ticari ve iktisadi birimlerin ihtiyaçları gibi nedenlerden ötürü hızla artan yüksek katlı binalar sosyal kültürel ekonomik ve teknik bağlamlarda çeşitli sonuçlar doğurabilir. Bu bakımdan yapı sektörünün konusu olan yapı malzemesi ve teknolojisi alanında kaydedilen bilimsel ve teknik gelişmeler yapı sektörünü hızlandırmakta ve yüksek katlı yapıların inşasını kolaylaştırmaktadır.

Öncelikle mevcut mevzuat ve standartlara göre yukarıda geniş olarak izah edildiği şekilde gereklilikler yerine getirilmeye devam edilmelidir. Buna ilaveten önerildiği şekilde yangın çıkma riski yüksek bölümlerin yangından zarar görme riski yüksek bölümlerden ayrılması, hatta ideal olarak ayrı binalara alınması güvenliği artıracaktır.