yangın kapısı firması logo

Ara 14

Özellikle son yıllarda olmak üzere en çok gelişen konulardan birisi yangın riski analizidir. Öncelikle yangın olayının hiç meydan gelmemesi için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. Fakat bazı yerler vardır ki buraların yangına meyili olabilmektedir. Bu kapsamda potansiyel yangın tehlikesinin olduğu yerlerdeki yangınların yol açacağı zararları azaltmak için yangın çıkma ihtimali olan yerleri önceden belirleyerek önlem almak gerekiyor Bu amaçla yangın riski analizi çalışmaları için coğrafi bilgi sistemi gibi yöntemlerden faydalanılabilir.

Bu kapsamda yangın riski sınıflandırması doğrultusunda yangın risk haritaları geliştirilebilir. Bu risk haritaları yerleşim yerleri açısından mahalle ayrımı şeklinde yapılabileceği gibi yangın risk yoğunluğu şeklinde de yapılabilir. Analiz kapsamında bina yapısı ve nüfus verileri dikkate alınmalıdır.

Olması kesinlikle istenilmeyen binalardaki yangınlarda 1200 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların oluştuğu ve bu sıcaklıklarda önemli yapı malzemelerinden ahşabın kömürleştiği, çeliğin yumuşayıp aktığı, beton ve taşların ise parçalanıp döküldüğü görülebilmektedir.  Ahşap yapıların, buna bağlı olarak ise ahşap taşıyıcı yapı elemanlarının yangın etkisinde ne zaman göçme durumuna erişeceğinin belirlenmesi gerekmektedir.

Günümüzde, gelişen teknolojiye paralel doğrultuda yapı malzemesi bilimi de önemli aşamalar kaydetmiştir. Teknolojideki bu gelişmeler, beraberinde yapılardaki yangın yükünün artmasına neden olmuştur.

Son yıllarda meydana gelen yangınların sayısını ve bu yangınların sonucundaki maddi ve manevi zararları artmasını yangın yükü de etkilemektedir. Yapılardaki yangın kaynaklı hasarların azaltılması için yapılacak çalışmaların başında, ülkemizde yürürlükte olan yangın normlarını uluslararası düzeyde güncelleştirmek, yapıların tasarımında yangını tehlikesini göz önüne alarak bireyleri yangına karşı bilinçlendirmek gelmelidir.

Yangın normlarının güncelleştirilmesi, yalnızca yurtdışındaki normlar baz alınarak değil yaşanılan tecrübelerle birlikte optimal şekilde olmalıdır. Aynı zamanda yapılacak ulusal çalışmalar zenginleştirilerek yangına yönelik her tür tedbir alınmalıdır. Yine kuralların ve kaidelerin istisnasız uygulanması için gerekli yaptırımlar devreye sokulmalıdır.

Yangınların ülkemiz ekonomisinde neden olduğu iş kaybının ve can kayıplarının toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı yangın da deprem gibi hayatımızın bir parçası olmuştur. Bu parçayı kesinlikle içimizden sökü atmak gerekiyor. Her yıl bir çok maddi ve manevi zararı olan orman ve bina yangınları canımızı yakmaya devam etmektedir.