yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yangın, yanıcının, ısı etkisiyle oksijenle birleşmesi genel tabiriyle açıklanan, kimyasal bir olayın yıkıcı etkilere ulaşan sonucudur. Açıklaması bu kadar kısa olan bu olayın sonucunda, büyük yıkımlar, maddi ve manevi kayıplar yaşanmaktadır. Açıklaması kısadır, ancak meydana geldiğinde söndürülmesi kolay değildir. Yangın başladıktan sonra söndürmek yerine hiç oluşmamasının sağlanması yangınla mücadelede en etkili ve akılcı yoldur. Bu nedenle insanlar yangını doğuran sebeplerin önüne geçmenin önemini anlamalıdırlar.

Günümüzde önemli boyutlara ulaşan yangınlarının olmaması yönünde öncesinde tüm tedbirler alınmalıdır. Bunu yapmak mümkün değilse de  yangın sayısının azaltılması için öncesinde yapısal ve kurumsal tedbirler mutlaka alınmalıdır.  Özellikle konutlarda ve işyerlerin güvenli yaşam güvenli çalışma koşulları sağlamak elzem bir durumdur. Bunu sağlayarak çalışanların yaşamasını, sağlığını ve maddi unsurları korumak mümkün hale gelecektir.

Yangın tehlikesini azaltmada en önemli etken erken algılama ve zamanında müdahaledir. Binaları ya da çevreyi tahrip eden yangınların çoğu erken müdahale yapılamadığı için büyük zararlar meydana getirmiştir. Yangın yeri ve türü ivedilikle öğrenilip bilinirse yangına erken müdahale etmek mümkün olabilir. Yangın çıkma ihtimalinin olduğu alanları önceden tespit edip gerekli önlemleri almak hem yangın çıkmamasını önlemede hem de olası yangına müdahalede kolaylık sağlayacaktır. Yangın risk haritalarının temel amacı potansiyel yangın riski taşıyan alanları mahalle, Şehir bazında belirleyip müdahaleyi etkin kılabilmek için gerekli önlemleri yangın çıkmadan alabilmektir.

Yangın haritaları hazırlama kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımı ile sayısal ortamda bilgiler verilebilir. Yangınların meydan getirdiği olumsuz sonuçları bertaraf etmek için mutlaka yangın risk haritalarından faydalanmak ve ona göre tedbir almak gerekiyor.

Yangın risk analizi, hem planlama aşamasında hem de uygulama aşamalarında önemli bir konudur. Planlama aşamasında; risk önleme planlarının ve ayrıntılı risk senaryolarının hazırlanmasında; uygulama aşamasında ise etkili müdahale tedbirlerinin tasarlanmasında risk analizi önemlidir. Seçilen parametrelerin ve değerlendirme şekillerinin de doğru olmasıyla start verilen risk analizi çalışması çok kapsamlı ve detaylı olmasına özen gösterilmelidir.  Bu çalışmasının çıktısı olan haritaların ise gerçeğe yakın oluşturulabilmesi için tüm önlem alınmalıdır.

Yapının kullanım sınıfına göre, yapının kat sayısına göre, yapının inşaat malzemesine göre binalardaki risk değerlendirilmesi yapılabilir ve ona göre tedbirler ortaya konulabilir.