Yangın Çıkış Kapısının Önemi

Ara 14

Yangının Tehlike Ve Risk Boyutu

Tedbirsizlik ve önlemsizlik gibi farklı gerekçelerle ortaya çıkan yangın olayı çok büyük tehlikelere yol açabilmektedir. Bu istenilmeyen vaka sonucunda da çok çeşitli can ve mal kaybı riskleriyle karşılaşılabilmektedir. Tüm bu tehlike ve risklerden uzak kalmanın en iyi yolu detaylı şekilde yangına karşı önlem almayı gerektirir. Risk boyutu yüksek olan yerler için de daha hassas olmak gerekiyor.

 

Ülkemizde nüfus artışı, çarpık kentleşme, hızlı sanayileşme, iş güvenliği unsurlarının dikkate alınmaması, kimyasalların yanlış depolanması gibi nedenlerle her yıl yangından dolayı can ve mal kayıplarının sayısı artmakta ve önüne geçilememektedir.

 

Her otuz saniyede bir yangın iki katına çıkarken, ilk dört dakikada da %1100 yayılmaktadır. Aynı zamanda ısı da saniyede yaklaşık 27 metre yükselebilmektedir. Yangın nedeni ile ölümlerin %90’ı evde ve çoğunluğu uyku esnasında olmaktadır. Ev yangınları, tüm yangınların %80’i kadardır.

 

Yangın üç temel aşamadan oluşmaktadır. Bunlar başlangıç safhası, denge yani yayılma  safhası,  sıcak tütme korlaşma safhasıdır. Günümüzde bu üç safhanın oluşumunu tam olarak engelleyebilecek bir teknoloji henüz geliştirilmemiştir.

 

Fakat başlangıç safhasını henüz tamamlamış bir yangın olayının yayılma safhasında alev ilerlemesinin saniyelerle de olsa geciktirilebilmesi, hayati bir süreci lehimize çevirmeye yardımcı olur ve zamandan kazanılan yangına müdahalede olumlu sonuçlar elde edilmesini mümkün kılar.

 

Yangınlardan dolayı ortaya çıkan can ve mal kaybını en aza indirmek için alınacak tedbirlerden biri de hemen hemen yaşamımızın her yerinde yer alan bazen mukavemeti, koruyuculuğu bazen de sevdası veya dekoratif olması açısından kullanılan ahşabın, yüzeyini korumak için kullanılan boya ve verniklerin bünyesine yanmayan veya yanmayı geciktirici maddelerin katılmasıdır.

Yangın güvenliğinin sağlanmasında aktif ve pasif yangın korunma sistemleri kullanılmaktadır. Aktif sistemler, yangını ve/veya yangın etkilerini insanlar yada otomatik donanımlarla denetleyen sistemlerdir. Pasif sistemler ise, yangın ve/veya yangın etkilerini binanın tasarım aşamasında alınan bazı önlemlerle denetleyen sistemlerdir. Tipik bir odanın içinde otomatik söndürme sistemi ve itfaiyenin etkisi olmadığı kabulüyle oluşan bir yangının gelişim aşama değişkenlik gösterebilmektedir. Bir yangının gelişmesi, başlangıç, büyüme, etkin yanma ve sönme olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır.

İnceleyebilirsiniz : https://yanginkapisiistanbul.com/camli-yangin-kapisi-nedir/