yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yaşam alanlarında bir şeylerin tutuşarak yanması sonucu çeşitli yangın vakalarının meydana gelindiğine müteahhit defalar şahit olmuşuzdur.  Genel olarak düşünüldüğünde yangını önlemedeki yetersizlikler  yangın için çeşitli tedbirsizlikleri ortaya koymuştur. Bu kapsamda yangınların çoğu için dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ihmalden ileri geldiğine karar verilebilir. Yangın gibi hayatımız içerisinde bazen deprem, su baskını, toprak kayması gibi elde olmayan sebepler kapsamında çeşitli felaketler yaşanılabilir. Bu olaylar içerisinde elde olmayan nedenlerle meydan gelenlerden ziyade tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle ortaya çıkanlar çok dikkat çekicidir. O yüzden yangın için tüm tedbirleri almak ve uygulamak gerekiyor. Son yıllarda büyük bir gelişim gösteren yangın önleme teknolojisinden optimal şekilde faydalanmak gerekiyor.

Günümüzde yaşanan plansız kentleşmeyle artan büyük ticari ve endüstriyel yapılar da ve konutlarda yangın felaketiyle her geçen gün daha fazla karşılaşılmaktadır.  Buna  uygulanan yasa, yönetmelik ve standartlara göre olmayan çeşitli yapılaşma ve faaliyetler de eklenince durum daha da kötüleşmektedir.

Yapı teknolojisindeki teknik uygulama ve denetimlerin yetersizliği eklenince durum daha da farklı yönlere gitmektedir. Yangından doğabilecek zararları önlemenin yolu yangına neden olabilecek riskleri ortadan kaldırmaktır.

Genel itibariyle yangınlar için çeşitli güvenlik önlemleri almak yangın söndürmekten daha ekonomiktir. Bunu çeşitli ve kötü tecrübeleri inceleyerek ortaya koyabiliriz.  Yangın güvenlik önlemleri ve tedbirleri konusunda ilgili kesimler devamlı eğitilmedir. Bir ülke ekonomisi açısından duruma bakıldığından tüm tedbirleri alarak varlıklarımızı yok etmemiz gerekiyor. Eğitim sayesinde hem yangınların hiç olmasının önüne geçilebilir hem de yine de ortaya çıkan yangınların sayısında azalmalar olur.

Ülkemizde önemli bir konu olarak yangınlara yönelik önlemler devamlı gündemde tutulmalıdır.  İlgili kişiler ve sektör çalışanlarına yangınları önleme ve müdahale şeklide en ideal olarak anlatılmalı ve uygulanmalıdır.

Ayrıca yapımından sonrada düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekir. Bu şartların yerine getirilmemesi yangın tesisatlarını etkisiz kılmaktadır. Yangın  tesisatının  önemi bir çok yangın sırasında fark edilmiştir. Dolayısıyla teknolojik avantajlardan da faydalanarak yangın tesisatı her zaman diri tutmak çok önemli bir husustur.   Bu konuda yangın tesisatının çeşitleri,  uygulaması,  yangın dolabı ve serpiciler konusunda kullanıcıların da bir güzel bilgilendirilmesi gerekiyor.