Yangın Kapısı

Mar 30

Yangından koruyucu sistemler gün geçtikçe gelişmektedir. Bundan 10 yıl öncesine bir baktığımızda ülke olarak günümüzde uluslararası standartları yakaladığımız görülmektedir. Söz konusu sektör halen gelişme halindedir. Özellikle genel teknolojik gelişmeler yangın koruyucu sistemlerin gelişmesini de yakından etkilemiştir. Burada birkaç alandan bahsetmek faydalı olacaktır. Özellikle sağlık konutlarımızdaki yangın söndürme sistemlerinin gelişimi, sağlık sektöründeki gelişmelerden az da olsa etkilenmiştir. Son yıllarda yapılan hastaneler incelendiğinde gerçekten standardın üzerinde yangın sönderme sistemlerinin dizayn edildiği görülmektedir. Ayrıca yangın tedbirleri üst seviyede tatbik edilmektedir. Yangın güvenliği ve yangından korunmak sadece kendi disiplin alanı ile ilgili bir konu değildir. Örneğin yangın güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği konuları ile yakından ilişkilidir. Yangın güvenliği inşaat ve tasarım mühendislikleriyle bağlantılı bir durumdur. Diyebiliriz ki yangın güvenliği çok alanı ilgilendiren bir konudur. Can ve mal güvenliği tehlikelerinin ortadan kaldırılması için tasarımdan işletmeciliğe kadar bir çok mimar ve mühendislik alan yangın güvenliğinin öngördüğü herşeyi uygulamak zorundadır. Bu durum gösteriyor ki bir çok alan birbirinden etkilenmektedir. Yangın güvenliğini yakından ilgilendiren mühendislik alanlarını çok kısa şöyle bir düşünelim isterseniz. Neleri sıralayabiliriz? İnşaat, makine, elektrik, mimarlık ilk aklımıza gelenler oluyor. Tabi ki bundan daha başka mühendislik dalları da elbette vardır. Dolayısıyla yangın güvenliği çok alanlı  ve çok ilişkili bir konudur. Yangın sonrası oluşabilecek can ve mal zararlarını önlemek, yanğına neden olabilecek etkenlerin ortadan kaldırmak hem bireysel hem de toplumsal bir konudur. Yangından koruyucu sistemlerin içerisinde yangın güvenliği kapısı önemli bir unsurdur. Çünkü bütün tedbirler alınmış ama yangın kapısı ile ilgili aranılan standartlar yakalanmamış ise can ve mal kaybı için tehlike çanları çalıyor demektir. Bu durumu sadece yangın kapısına da indirmek elbette yanlış olabilir. Çünkü yangın güvenliği bir sistem ve sistem tek parçadan oluşmaz. Bu sistemin içerinde yangın merdiveni, yangın kapısı, yangın söndürme v.b ekipmanların varlığı ile bu bir sistem olacaktır. Bireysel ve toplumsal alabileceğimiz önlemlerin yanında hem resmi hem de özel kurum ve kuruluşları da üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Örneğin biz konutumuz için ne kadar tedbir alırsak alalım, bunların denetimlerinin yapılması da önemli bir konudur. Tüm tedbirleri aldık yine de istediğimiz bu vaka ile karşılaşırsak da sonrasında itfaiye ve söndürme sistemlerinin etkin ve etkili olması önemli hale geliyor. Sonuç olarak yangından korunmak ve yağın güvenliği en baştan en sonuna tüm gereklerin yerine getirilmesiyle olur.

 

 

İnceleyebilirsiniz: Yangın Kapısı Faydaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir