yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yangın yükü ve yangın riski farklı konulardır. Bu kavramları biraz açmak gerekiyor. Yangın yükü: yangın felaketine neden olabilecek ve yangının nedenini artıracak unsurlardır. Yangın riski ise;  yangın felaketinin belli bir zamanda neden olabileceği zarar ve hasardır.

Yangın riskine yangın felaketinin olma olasılığının muhtemel hasar büyüklüğüne çarpımı ile ulaşılır. Burada hem olasılık hem de muhtemel hasarın büyüklüğü ya da küçüklüğü önemli bir durumdur. Her iki faktörün çarpımı ne kadar küçük çıkarsa yağın felaket riski o kadar az olur diyebiliriz.

Toplam yangın riski, olası yangın yükünün toplamından oluşur. Yani yangın yükü ne kadar az olursa dolayısıyla yangın riski de az olacaktır. Burada yangın yükü binanın ya da yapıtın ne amaçla kullanıldığı ile yakından ilgilidir. Örneğin konut olarak kullanılan bir binanın yangın yükü ile depolama olarak kullanılan bir binanın yangın yükü çok farklı çıkacaktır. Bir depolama tesisi için yangın yükü, tesisin çeşidine, depoda kullanılacak malzemelere ve bunların olası bir yangında ne kadar hızla tutuşabileceği gibi faktörlere bağlıdır. Sonuçta bu faktörlerde yangın riskini yakından ilgilendirmektedir.

Zaman açısından bir karşılaştırma yapmak istersek bundan 10 yıl öncesine göre günümüzde yangın riski ve yangın yükü artmıştır. Çünkü günden güne yangına neden olabilecek faktörler artmıştır. Dolayısıyla zarar görme tehlikesi de her boyutta değişmektedir. Günümüzde üretim teknolojilerindeki gelişmeler, çok amaçlı binalar ve binalarda bulunulan malzemelerin değeri artmıştır. Bu durum yeni risklerin açığa çıkmasını da etkilemiştir.

Bu kadar yangın riski ve yangın yükü artışı sonucunda da yangın güvenlik önlemlerinin arttığı ve çeşitlendiğini görmek ve söylemek mümkündür. Yangın riski ve yangın yükünü azaltmak için bir çalışma yapmak istersek, çalışmaya yangın güvenliği ile başlayabiliriz. Bunun için;

  • Yangın güvenliği ile ilgili detay bir araştırma yapılmalı
  • Yangın söndürme ve yangın algılama sistemleri kurulumu ve çalışıyor mu yerinde görülmeli
  • Yangın merdiveni ve yangın kapıları mevzuata ve standartlar uygun mu tatbik edilmeli
  • Yangın ve acil durumda yapılması gerekenler kapsamında ilgililerin bilgisi tazelenmeli
  • Daha önce yangın vakası ile karşılaşılmış ise yangın raporları incelenmeli
  • Yangın acil planları gözden geçirilmeli
  • Teorik ve uygulamalı bilgilerle ilgili yangın eğitimleri yapılmış mı araştırılmalı
  • Yangın riski ve yangın yükü ile ilgili raporlar düzenlenmiş ise yerinde tatbik edilmeli