Ara 13

Konut kavramı çeşitli yönetmeliklerde tanımlanmıştır. Konutlarda ticari bir amaç olmaz. İnsanların barınma amacıyla oturduğu yerler konut olarak ifade edilebilir. İmar planlarında hangi bina konuttur belirtilmektedir. Konutlarda yangın güvenliğinin sağlanması için yönetmelik ayrı bir başlık altına detaylandırılmıştır. Yönetmeliğin detayına girmeden önce her türlü konutunuz için gerekli olan yangın kapısının tedariki konusunda güven yangın kapısı ile iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Yangın kapısı ile ilgili tüm detayları öğrenebileceğinizhttps://www.yanginkapisiistanbul.com/sitesinde kafanızda bir soru işareti kalmaması için ilgili telefon numarası ile irtibata geçebilirsiniz.

Çeşitli araştırmalar sonucunda ülkemizdeki yangınların % 40’dan fazlası konutlarda olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu rakam neredeyse toplam yangın sayısının yarısını oluşturmaktadır. Konutlardaki yangınların yarısı ısıdan, dörtte bir sigaradan ve sekizde biri de  çocuklardan kaynaklandığı çeşitli araştırmalarda yer verilmiştir.

Dolayısıyla sonuç böyle olunca konutlardaki yangın güvenliği tedbirlerini de artırmak gerekiyor. Özellikle yangın esnasında can ve mal kaybının riskini azaltmak için yönetmeliğin konutlar kısmını değerli okuyuculara özetlemek gerekiyor.

Bodrum katlar dâhil 4 katı geçmeyen konutlarda kaçışlar, kaçış mesafesi aranmaksızın normal merdivenlerle sağlanabilir. Bu merdivenlerde başka herhangi bir özellik aranmaz.

Diğer konutlarda konut içindeki herhangi bir noktadan konut çıkış kapısına kadar olan uzaklığın 20 m’yi, yağmurlama sistemi olan konutlarda 30 m’yi geçmemesi gerekir. İkiden çok ara kat bulunmayan apartman dairelerinde tek kapı bulunması hâlinde, bu kapı üst katta düzenlenemez. Üstteki katın döşeme alanı, bu kat için ayrı bir çıkış sağlanmadıkça 70 m2 ’yi aşamaz.

Konut birimlerinden bütün çıkışların, kaçış merdivenlerine veya güvenli bir açık alana doğrudan erişim imkânı sağlayacak şekilde olması gerekir.

Kaçış uzaklığı, apartman dairelerinin kapısından başlanarak ölçülür. Bir apartman dairesi için aynı kat düzeyinde iki kapı gerektiğinde, yalnızca tek doğrultuda kaçış veya tek bir kaçış merdiveni sağlanıyor ise kaçış uzaklığı en uzaktaki kapıdan başlanarak ve iki ayrı doğrultuda kaçış imkânı sağlanabiliyor ise kaçış uzaklığı her bir kapıdan başlanarak ölçülür.

Kaçış mesafeleri uygun olmak şartıyla, binaların sadece konut bölümlerine hizmet veren kaçış merdivenleri aşağıdaki şekilde düzenlenir:

  • Yapı yüksekliği 21.50 m’nin altındaki konutlarda korunumsuz normal merdiven kaçış yolu olarak kabul edilir ve ikinci çıkış aranmaz.
  • Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin korunumlu olması ve her daireden 2 merdivene de ulaşılması gerekir.
  •  Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir. Kattaki konutların her birinin içinden bir yangın güvenlik holünden geçilerek yangın merdivenine ulaşılıyor ise binanın genel merdiveninin korunumlu olması gerekli değildir.
  • Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 2 kaçış merdiveni yapılması şarttır.

Konut yapılarının farklı amaçla kullanılan bodrum katlarında, konut ile ortak kullanılan kaçış merdivenlerinin önüne yangın güvenlik holü düzenlenmesi gerekir.

Giriş, çıkış ve şaftları üst katlardan 120 dakika yangına dayanıklı döşeme veya bölme ile ayrılan bodrum katlar, beşinci fıkrada belirtilen yapı yüksekliklerine dahil edilmez ve yangın güvenlik tedbirleri bakımından ayrı değerlendirilir.

Çatı arası piyeslerden binanın normal merdivenine veya korunumlu kaçış merdivenine alternatif kaçış imkânı sağlanması durumunda, çatı arası piyes yüksekliği beşinci fıkrada belirtilen yapı yüksekliklerine dahil edilmez.