yangın kapısı firması logo

Ara 14

Bir önceki makalede en son yapı yüksekliği kavramı izah edilmişti. Yönetmelikteki tanımlar ve yorumlar makalemizin son bölümünü siz değerli okuyucularıma arz edeceğim.

Yüksek bina: Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binalar yüksek bina olarak ifade edilmektedir. Bu tanım 2009 yılında yapılan değişiklikte revize olan maddeler arasında yer almaktadır.

Yüksek tehlike: Yüksek tehlike sınıfına giren maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı yerlere yüksek tehlike denir. Bu tanıma göre yönetmeliğin ilgili bölümünde yüksek tehlikeli maddeler tek tek izah edilerek açıklanmıştır. Ayrıca bu maddede yüksek tehlikeli maddeler sırayla izah edilmiştir.

Dış yüzey cephe kaplaması: Yapıyı dış etkenlere karşı koruyan yapının taşıyıcı sisteminin ve duvarlarının malzeme veya farklı malzeme katmanlarından oluşan sistem ile kaplanmasına dış yüzey cephe kaplaması denir. Bu durum son yıllarda zorunlu hale getirilen konular arasında yer almaktadır. Ülkemizde her binanın enerji tasarrufu açısından kaplanması gerektiği ortaya konulmuş ve buna yönelik hummalı bir çalışmaya başlanılmıştır. Bu tanım, 2015 yılında yapılan revizyonlar kapsamında değişen tanımlar içerisinde yer almaktadır.

Gaz dedektörü: İlgili standardına uygun elektrik kesilmesine karşı kendinden bataryalı algılama ve uyarı cihazına gaz dedektörü olarak ifade edilmektedir. Yani gaz kaçağı durumlarda devreye giren bu cihaz bir çok tehlikenin yaşanmaması için önemli bir uyarı cihazıdır. 2015 yılındaki değişikliğe uğramış tanımlardandır.

Geleneksel cephe kaplaması: Bir yapıda taşıyıcı sistemi ve/veya dış duvarları oluşturan yapı elemanlarının, arada havalandırma boşluğu teşkil edilmeyecek şekilde çeşitli yapı malzemeleri kullanılarak kaplanmasına geleneksel cephe kaplaması denir. Bu tanım 2015 yılında değişikliğe uğrayan revize maddeler arasındadır.

Giydirme cephe: Binanın taşıyıcı sistemine kendine ait bir konstrüksiyon yardımı ile asılı olarak yapının kabuğunu oluşturan, binanın yükünü almayan, önceden üretilmiş değişik malzemelerden oluşan dış duvarlara giydirme cephesi denir. Bu tanım 2015 yılında değişikliğe uğramıştır.

Yapı malzemeleri: Bina ve diğer inşaat işleri de dahil olmak üzere, bütün yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacı ile üretilen bütün malzemelere yapı malzemesi denir. Yani bir binanın kullanır hale getirilesiye kadarki kullanılan malzemeler yapı malzemeleri sınıfında yer almaktadır. 2015 yılında bu tanım revizyona uğramıştır.