yangın kapısı firması logo

Ara 14

İlk iki makalemizde de izahı yapılmaya çalışılan yönetmelik tanımlarına ve yorumlarına devam edilecektir. Bir önce makalemizde ıslak borulu yağmurlama sistemini izah etmiştik. Kaldığımız yerden tanımlara devam edelim isterseniz.

İlgili standart: Türk standartlarını, bu standartların olmaması hâlinde Avrupa standartlarını, Türk veya Avrupa standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlara ilgili standart denir. Yönetmelik sadece bahse konu Türk ve Avrupa standartları ile ilgilileri kısıtlamamıştır. Bu iki standardın haricinde buralarda düzenlenmeyen hususlarda da ilgili standartları kabul eylemiştir.

Kademeli yatay tahliye: Kullanıcıların yangından uzaklaşarak aynı kat seviyesinde yer alan yangın geçirimsiz komşu kompartımana sığınmasına kademeli yatay tahliye denir.

Acil durum aydınlatması: Olağan aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması hâlinde, armatürün kendi gücüyle veya ikinci bir enerji kaynağından beslenerek sağlanan aydınlatmaya acil durum aydınlatması denir.  2009 yılında revizyona uğrayan tanımlardandır.

Kaçış (Yangın) merdiveni: Yangın hâlinde ve diğer acil hâllerde binadaki insanların emniyetli ve süratli olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı korunumlu bir şekilde düzenlenen ve tabiî zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan merdivene yangın merdiveni yada kaçış merdiveni denir. 2009 yılında bu tanım revizyona uğrayan maddeler arasındadır.

Kaçış uzaklığı: Herhangi bir katta bir mekân içinde durulabilen en uzak noktada bulunan bir kullanıcının kendisine en yakın kat çıkışına kadar almak zorunda olduğu yürüme yolunun uzunluğa kaçış uzaklığı denir.  2009 yılındaki revizyonda değişikliğe uğrayan tanımlardandır.

Kaçış yolu: Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina son çıkışına giden yollar dâhil olmak üzere binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamına kaçış yolu denir.

Kamuya açık kullanım: Binanın, herkesin giriş ve çıkışına açık olarak kullanılmasına kamuya açık kullanım denir.

Kamuya açık bina: Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri, açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalara kamuya açık bina denir.

Konut: Ticari amaç gözetmeksizin bir veya birçok insanın iş zamanı dışında barınma, dinlenme ve uyuma amacıyla ikamet ettiği, imar planında bu amaca ayrılmış olan yere konut denir.

Kullanıcı yükü: Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas alınan belirli bir bölümünde bulunma ihtimali olan toplam insan sayısına kullanıcı yükü denir. Olası yangın felaketinde kullanıcı yükü çok önemli bir durumdur.