yangın kapısı firması logo

Ara 14

Bu makalemizde binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte yer alan tanımların son hallerine değinilerek yorumlanılmaya çalışılacaktır.

Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz haline acil durum denir. Bu tanım 2015 yılında yapılan değişikliklerde revizeye uğramış ve içerik olarak değiştirilmiştir.

Acil durum ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibe acil durum ekibi denir. Bu ekip acil durum halinde ne yapacağını çok iyi bilmelidir.

 

Acil durum planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planlara denir. Bu plan sade ve herkesin anlayabileceği şekilde düzenlenilmelidir.

Acil durum asansörü (İtfaiye asansörü): Binalarda bulunan, kullanımı doğrudan yangın söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında bulunan ve ek korunum uygulanmış olan özel asansöre acil durum asansörü denir. Bu asansör özellikle katlı ve çok amaçlı binalarda can ve mal kaybı olasılığını düşürecektir.

Açık arazi işletmesi: Tabiat şartlarına açık olan ve otopark, tank sahaları, hurda sahaları, kimyevi madde, kereste deposu, piknik alanı ve turistik tesis gibi amaçlarla kullanılan muhtelif büyüklükteki arazi işletmesine açık arazi işletmesi denir. Buralarda özellikle yaz aylarında ülkemizde yangın olayları çok yaşanılmaktadır. Eğer dikkat ve tedbir artırılmaz ise büyük felaketlere yol açabilmektedir.

Alevlenme noktası: Isınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığa alevlenme noktası denir.

Apartman: İçinde bağımsız mutfak ve banyoya sahip en az üç mesken bulunan binaya apartman denir. Buradan anlaşıldığı gibi her bina apartman olmamaktadır. Apartman insanların genellikle konut olarak kullandığı yerlerdir. Yani iki katlı dubleks bir yer yönetmeliğe göre apartman olarak değerlendirilmemektedir.

Atrium: İki veya daha çok sayıda katın içine açıldığı, merdiven yuvası, asansör kuyusu, yürüyen merdiven boşluğu veya su, elektrik, havalandırma, iklimlendirme, haberleşme, tesisat bacaları ve şaftlar hariç, üstü kapalı geniş ve yüksek hacme atrium denir. Atrium tanımı 2009 yılında yapılan değişiklikle revizyona uğrayan kavramlar arasında yer almaktadır.