Yangın Çıkış Kapısının Önemi

Ara 14

Yangın Yayılımında Yangınların Engellenmesi Nasıl Olur?

Yangınların büyüme aşamasının süresi genellikle 5-30 dakika olmaktadır. Bu aşamada sıcaklık rölatif olarak düşük kalmaktadır. Taşıyıcı elemanlar ısı üretimi ve sıcaklık etkin yanma aşamasında arttığından, yangın gelişiminin bu aşamasından çok fazla etkilenmektedirler. Bu zaman sürecinde taşıyıcı elemanlar ısıdan zarar görmemektedir. Sönme aşamasında ısıda azalmaktadır. Bununla beraber yapı elemanları üzerindeki yangının yıkıcı etkisi bu aşamada da sürmektedir.

Karışımda alev geciktirici rol oynayan veya duman bastırıcı özelliği bulunan inorganik mineraller/bileşikler aynı zamanda bileşime mukavemet, rijitlik, esneklik ve kullanım şartlarına göre dirençlik de kazandırır. Ahşap koruma sistemlerinde özellikle sert yüzey olması beklenen garaj kapısı, yüksek parlaklıktaki mutfak masaları veya araç konsollarındaki ahşap döşemeleri vb. yüzeylerde polyester dolgu ve polyester son kat vernik ya da polyester astar ve polyester son kat boya uygulamaları tercih edilmektedir.

Yapıların yangın yükleri için tasarımının yangın başarımı (performansı) kavramına göre yapılması gerekmektedir. Yangın başarımı, bir yapı elemanın herhangi bir yangına karşı dayanım ve dayanıklılığının ölçüsüdür.

Standart bir yangın başarım deneyi esnasında yapı ya da yapı elemanının dikkate alınan sınır duruma ulaşması için geçen zamana yangın başarımı şeklinde ifade etmek mümkündür. Yangın etkisindeki yapının sıcaklığını ya da yük taşıma kapasitesini kullanmak suretiyle yapıların yangın başarımı belirlenip ortaya konulabilir.

Yapıyı oluşturan malzeme türüne bağlı olan yangın başarımını belirlemek bir çok durum açısından önemlidir. Birebir ölçekli bir yapı ya da yapı elemanı üzerinde standart ya da gerçek yangınlara göre gerçekleştirilen deneysel yöntemler yangın başarımının belirlenmesinde en gerçekçi yöntemlerden birisidir. Bu yöntem bir çok taraf açısından kullanılabilen bir yöntemdi.

Deneysel yöntemlerden yararlanmak geçmişte betonarme yapıların yangın başarımlarının belirlenmesinde sıklıkla kullanılabiliyordu. Ancak bu yöntem ekonomik değildi. Çünkü uzun süreli incelemeleri de gerektirmekteydi. Artık günümüzde daha modern sayısal yöntemler kullanılmaktadır.  Böylece yüksek sıcaklıklarda betonun ısıl ve mekanik özelikleri tespit edilip öğrenilebilmektedir.  Bu şekilde çeşitli betonarme elemanlarının yangın başarımlarının bu yöntemlerle hesaplanabilmektedir.

Bilgisayar programlarının kullanıldığı sayısal yöntemler yangın başarımında analitik yöntemlerin gelişmesine vesile olmuştur.  Böyle oldukça gelişmiş hale getirilerek kısa zamanlarda sonuçlar alınabilmektedir.