yangın çıkış kapısı

Ara 13

Bir yanma olayı yangın üçgeni denen yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Basit bir mantıkla bunun birini o yerden uzaklaştırırsak yangını söndürmüş oluruz. Ya da yangını önleminin en basit mantığı diyebiliriz. Yangın ise insanların kontrolü dışındaki bir olaydır.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte yanıcı madde cinsine göre yangın dört ana sınıfa ayrılmıştır. Bunlar; A, B, C ve D’dir. A sınıfı yangınlar; katı yanıcı maddeler sebebiyle oluşmuş yangınlardır. B sınıfı yangınlar; yanabilen bütün sıvılar bu sınıfa girer. C sınıfı yangınlar; gaz halindeki yanıcı madde yangınlarıdır. D sınıfı yangınları ise yanabilen hafif metal yangınlarıdır. Bu tür yangınlar söndürmek için farklı yöntemler gerekiyor.

Yanma ve yangın olayında bahsettikten sonra en iyi yangın söndürme yöntemi tedbir almaktır diyebiliriz. Tedbirlerin arasında da kaçışı kapıları ve yangın kapıları  gelmektedir. Yangın kapısı deyince güven yangın kapısını tavsiye ederek yangının temel nedenlerini toplu bir aktaralım isterseniz.

Yangının temel nedenleri;

 1. Yangından korunma tedbirlerinin alınmaması
 2. İhmalkarlık
 3. Bilgisizlik
 4. Beklenmeyen kazalar
 5. Sabotajlar
 6. Tabiat olayları
 7. Yanıcı madde dağılmasıBu listede en önemlisi  yangından korunma tedbirleridir.Yangından korunma kapsamında yangından kaçışı yolları ve kaçış kapılarının nasıl olması ile ilgili bazı bilgileri özetleyelim:

  Toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den  büyük yerlerde, binaya dahil yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Hiçbir çıkış veya kaçış merdiveni ve yahut  diğer kaçış yolları, 80 cm’den  daha dar genişlikte ve toplam kullanıcı sayısı 50 kişiden fazla olan katlarda bir kaçış yolunun genişliği 100 cm’den  az olmayacak şekilde  çıkış sayısı bulunur. Kaçış yolu, bu özelliği dışında, yapının mekanlarına hizmet veren koridor ve hol olarak kullanılıyor ise 110 cm’den az genişlikte olamaz. Yüksek binalarda kaçış yollarnın ve merdivenlerin genişliği 120 cm’den az olamaz.

  Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekanlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekanda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçerse en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçerse en az 4 çıkış bulunmak zorundadır. Herhangi bir  kaçış merdiveninde  basamak yüksekliği 175 mm’den çok ve basamak genişliği 250 mm’den az olamaz.Kaçış yolu kapılarının en az temiz genişliği 80 cm’den ve yüksekliği 200 cm’den az olamaz. Kaçış yolu kapılarında eşik olmaması gerekir. Dönel kapılar ve turnikeler, çıkış kapısı olarak kullanılamaz.