yangın kapısı modelleri

Ara 13

Olası bir yangında insan sağlığının korunması önemli bir durumdur. Yangının olumsuz etkilerini en az seviyede tutabilecek özellikte yangın kapısı kullanmakta insan sağlığı için önemlidir. Dolayısıyla yangın kapısı ihtiyacı halinde güven yangın kapıları ile iletişime geçip, buradan yangın kapılarının alınması doğrudan insan sağlığına yatırım yapmaktır. Tabi ki hiç kimse bu tehlikeli bir durumla karşılaşmak istemez. Ama olduğunda da zararı en aza indirerek insan sağlığını korumak da beşeri bir durumdur.

Yangın halinde sıcaklık hızlı bir şekilde artar. Yangınla meydan gelen sıcaklık artışı ilk dakikalarda olmaktadır. Dolayısıyla yangında ilk dakikalar her açıdan önemlidir.

Yangının ilk dakikalarında sıcaklığın aniden yükseldiği hemen hemen her zaman olur. Yüksek bir sıcaklık insana büyük bir zarar verir. Yüksek sıcaklıkla; vücudun yanması ile ter bezleri zarar görür, kan zehirlenmesine neden olabilir, iç organlarda kanamalar olabilir, kalpte ritim bozukluğu oluşabilir, vücutta aşırı sıvı kaybı olur, solunumda sorunlar olabilir.

Yangın süresince hayati kayıpların hemen hemen çoğunun nedeni zehirli gazlardır. Bazı gazlar oksijen yetersizliğine neden olabilir. Bu esnada oksijen dışındaki tüm gazlar  zehirli gazlar olarak tanımlanabilir. Bunlar: hidroklorik asitler, formik asitler, nitrik asitler, asetik asitler, amonyaklar, kükürtdioksitler, azotdioksitlerdir. Bunlar deri ve solunum yoluyla insan vücudunda çok büyük zararlara neden olabilmektedir. Bunların haricinde de; karbonmonoksitler, kükürt karbonatlar, hidrojen siyanürler, hidrojen sülfürler de kana, sinir sistemine ve hücrelere doğrudan zarar verebilmektedir. Bu son olarak sıralanan gazlar merkezi sinir sistemini etkileyerek ölümlere yol açabilmektedir.

Yangın esnasında insan sağlığını olumsuz etkileyen diğer faktörde dumanlardır. Dumanın içinde zehirli ve boğucu gazlar da bulunmaktadır. Duman aynı zamanda görme açısından hareket kabiliyetini de sınırlandırmaktadır.

Yukarıda sıralanan ve insan sağlığını doğrudan etkileyen yangınların en aza indirilmesi konusu binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmelik yangınların en aza indirilmesi, can ve  mal kaybının en az olması, yangın öncesi ve sonrası alınacak tedbirlere yönelik hükümler içermektedir. Bu yönetmelik binaların inşası ve  binaların yerleşimi ile ilgili yangın açısından yapılması gerekenleri açıklamaktadır. Örneğin yangın kapılarının nasıl olması gerektiğine yönelik hükümler de yer almaktadır.