Ara 13

Yangın risk grubunun içerisinde yangın kapılarının uygun standartlarda olmaması gelmektedir. Karşılaşılabilecek riskten kurtulmak ve yangın kapısı tedariki için güven yangın kapısı firmasıyla mutlaka iletişime geçmenizi tavsiye ederim.

Yangın riskine bir göz atmak gerekirse; teknolojideki akıl almaz gelişmeler, çok amaçlı binaların varlığı ve çok katlı binaların varlığı yangın riskinin artmasına neden olan faktörlerdir. Riskin artması ile birlikte yangın söndürme sistem ve ekipmanlarda gelişmektedir. Bu bağlamda son yıllarda yangın kapılarındaki değişim ve dönüşümün adresi güven yangın kapıları olmuştur.

Literatürde yangın riski, dolayısıyla yangından zarar görme olasılığı olarak da tanımlanır. Bence yangın riskini azaltan faktörlerin başında eğitim ve kültür etkinliği gelmektedir. Yangın risk analizlerinin sonucu genellikle yangın sonrası meydana gelebilecek hasar durumunu ortaya koymaktadır.

Yangın risk konusu, daha çok sigortacılık alanında da kullanılan bir kavramdır. Çünkü sigortalar bir yeri sigorta edecekse buranın yangın risk analizini de yapmak zorundadır. Ancak konu can ve mal güvenliğini ilgilendirdiğinden dolayı sigorta durumu öncesi bile binayı kullanacak kişi ya da kişilerin kendisi de bilinçli hareket etmelidir.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle yangın riski temel iki noktada incelemek belki önemlidir. İlki mala ve cana gelecek zarar ihtimali; bu durumda ölüm, yaralanma ya da mülke gelecek zarar ihtimali olarak sınıflandırılabilir. Sonraki ise istenilmeyen olayın olma olasılığı; yapıt ne amaçla kullanıyor, yapıtın yapımında kullanılan malzemelerin özellikleri, olay için yangın güvenlik önlemlerini sıralamak mümkündür. Aslında ikinci noktayı çok genişletebiliriz. Çünkü yangın olasılığını yapıtı kullananların hal ve haraketleri ile sağlık durumları bile etkileri. Ya da yapıtın ne amaçla kullanıldığı bile bu durumu etkileyen faktörlerin başındadır.

Yangın riskinde esas değerli olan konu can ve mal güvenliğidir. Bu durumu etkileyen faktörler; yangının dağılma durumu, yangın esnasında yanabilecek maddeler, olası durumda kurtarılmayı bekleyen insanlar ve yaş durumları, kurtarıcıların olay mahalline yetişme durumu, yanabilecek eşyaların değeridir. Bu gruba en güzel örnek ise yangın çıkış merdivenleri ve yangın çıkış kapılarıdır. Eğer yangın kapısı istenilen şekilde dizayn edilmemişse hem can zararı hem mal zararı katlanarak artacaktır.

Risk analizi yapılırken iki temel tahmin kullanıldığı görülmektedir. Birincisi ihtimalllerin, büyüklüklerin ve çeşitli seçeneklerin sonuçlarındaki belirsizlik; ikinicisi karşılaştırmadır.