yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yangınlarla ve yangınların oluşumları ile ilgili olarak da birçok neden ileri sürülmektedir. Bu nedenlerden birisi de elektrik enerjisi olarak görülmektedir. Genel olarak bakıldığında; yanma, maddelerin ısı ve ışık formuna dönüşmeleri ile sonuçlanan ekzotermik bir kimyasal reaksiyon şeklinde görülmektedir.

Tutuşma ve yanma için oksijen kaynağı, ısı ve bir yakıttan oluşan üçlünün yanında mutlaka başlangıç enerjisi gerekmekte olduğu belirtilebilir. Başlamış bir yangının sönmesi, bu yangın üçgenindeki bileşenlerden birinin ortamı terk etmesi ile mümkün olacaktır. Onun için yangın güvenliği olarak düşünüldüğünde bu üçlünün birisini bertaraf etmek önemlidir.

Yakıtlar içerisinde meydana gelen ekzotermik oksidatif reaksiyonlar zinciri şeklinde meydan gelen olayı yanma olarak tarif etmek mümkündür. Tutuşmayı sağlayan hidrojen ve karbon çoğu yakıtta yer almaktadır.

Çoğu yanmaya tutuşabilir katı yakıtlar neden olmaktadır. Sıvı ya da gaz hâlde yakıtlar bir çok yanmada olduğu görülmektedir.

Yapı olarak doğal, sentetik ya da yarı sentetik karmaşık kimyasal katıların basit hidrokarbon gazlarını kapsayan maddeler yanabilir maddelerin kapsamında yer almaktadır ve kapsam çok geniştir.

Oksijenle reaksiyona girdiklerinde bu yakıtlar, ısı üreterek yanmaya başlarlar. Gaz fazı durumu bir alevdir. Gaz fazına dönüşen katı ve sıvılar tutuşarak yanabilirler. Bu durum sıvılarda yüzeylerindeki basit kaynama ile kolaylıkla gerçekleşir; katılarda ise biraz daha zaman almaktadır. Göreceli olarak sıvılara göre bir katının gaz fazına geçerek yanabilmesi için yüzeyine daha fazla enerji uygulamak gerekmektedir. Bunun bir sonucu olarak da katı yüzeyinde daha fazla ısı meydana gelmektedir.

Yanıcı gaz ya da buharın hava ile karışımları belirli oranlar içerisinde olduğunda yanma olduğu görülmektedir. Zengin ya da fakir karışım adını verdiğimiz yanıcı madde, bu sınırların dışında hava karışımı meydana gelir. Böyle bir karışımın başlangıç enerjisi yanması için gereklidir. Karışımın yanması ya da patlaması için gerekli alt ve üst yanma sınırları kapalı bir sistemden söz ediliyorsa aynıdır. Açık bir sistemdeyse sıcaklık yanma sınırlarını etkileyen diğer bir faktör olarak karşımıza çıkar. Buharlarının havada serbest bulundukları zamanki davranışlarını tahmin etmeyi mümkün kılan yanabilir madde ki bir özelliktir.