yangın kapısı firması logo

Ara 14

Alevin veya dumanın ya da her ikisinin beraberce ısı yayması ile karakterize edilen olay olan yangın istenilmeyen bir vakadır. Bu olayın olmaması için tüm yerlerde gerekli önlemler alınmalıdır. Başka bir açıdan ise mekan veya zaman olarak kontrol edilememiş bir şekilde yayılan afetin sonrasında maddi ve manevi zararlar ortaya çıkabilmektedir.  Tüm bu zararların önüne geçmenin en birincil hususu yangın için dikkati olmaktır. Çünkü meydana gelen yangınların en büyük nedeni dikkatsizliktir.

Yapı, bina, konut, işyeri veya insanlar üzerindeki tehlikesini azaltmak amacıyla alınan tüm tedbirleri yangından korunma olarak ifade etmek mümkündür.  Yangından korunma kapsamında temel fonksiyonları; önlem almak, tespit etmek, söndürmek veya yayılmasına engel olmak şeklinde sıralamak mümkündür. Bu yüzden geliştirilen bir proje düzenlemesi, sistemler, binalar ve diğer hususlar için temel konsept yangından korunmak için yapılır.

Yüksek tehlike sınıfına giren maddelerin üretildiği, kullanıldığı, depolandığı yerler için yangın riskleri tespit edilip uygulamaya geçirilmelidir. Bu kapsamda yangınla mücadele planı ve eylem alanları oluşturularak gerekli tedbirler alınmalıdır. Herhangi bir yangına karşı koyabilmek amacıyla bulundurulan, insan ve malzeme olanaklarının önceden planlanması şeklinde sınıflandırmaya tabi tutulabilir.

Yangınla mücadele kapsamında değerlendirilebilecek olan önemli hususlardan birisi yangın kapılarıdır. Yangın kapıları bir yapıda kullanıcılar, hava ya da nesneler için dolaşım olanağı sağlayarak yangın sırasında büyük katkı sunarlar. Ayrıca yangın kapıları kapalı tutulduğunda duman, ısı, alev geçişine belirli bir süre direnir. Bu nitelikteki kapı, kapak ya da kepenkleri yangın kapısı şeklinde nitelendirmek mümkündür.  Tüm bu amaçla kullanılan yangın kapıları yangın esnasında can ve mal güvenliğine büyük desteği olmaktadır.

İnsanlığın bugünkü uygarlık düzeyine ulaşmasında ateşin büyük bir rolü vardır. Elbette ateşin beşer tarafından kullanılmaya başlanması önemli bir gelişme olarak ifade edilebilir.  Ateş yaklaşık 4000 yıldır insanlara hizmet etmektedir. Bu kapsamda ısı ve ışık enerjisi elde etmek için kullanılan ateşin faydasının devam etmesi için mutlaka kontrol konusuna dikkat edilmelidir. Eğer ateş çeşitli nedenlerle kontrol edilmez ise büyük tehlikelere yol açabilmektedir.

Yönetmelikler, standartlar, sistemlerin gereği değerler düşünülerek öncelikle yangınlar olmaması sağlanmalıdır. Sistem ve denetimdeki aksaklıklar acilen çözüme kavuşturulmalıdır. Alanların ve yapılan güvenliği konusunda tüm tedbirler alınmalıdır.