Yangın Kapısı

Mar 30

Yasalara, yönetmeliklere, standartlara ve sertifikasyon şartlarına uygu şeklide üretim yapan bir yerden yangın kapısı tedarik etmek her zaman önemli bir konudur. Sıralanan özelliklere sahip olduğunu ispatlamak için de resmi kurum ve kuruluşların izni ve onayı önem arz etmektedir. Bu izin ve onay hem üretim öncesinde hem üretildikten sonra kullanım ve montajda gereklidir. Yangın kapısında kalite ve güvenin özelliğini adında barındıran  güven yangın kapısını ziyaret etmeden başka bir arayışa girmemenizi öneririm. Neden mi? Çünkü kalite bu firmada, güven bu firmada, standart bu firmada, yangın kapısının tüm özellikleri bu firmada. Tüm teknik kabiliyeti ile bu firma kalitenin tüm gereklerini yerine getirmektedir. Ayrıca bu firma sürekli kalite yükseltmektedir. Bu firma teknoloji, yönetim ve işletme faktörleriyle göz alıcı bir şekilde gelişmektedir. Böyle olunca işinde uzman bu firma baş döndürücü şekilde gelişimine devam etmektedir. Böyle olmasının altında yatan temel neden ise yangın kapısındaki kaliteyi yakalamış olmasıdır. Sadece kapı değil, kapı aksamları konusunda da kaliteyi yakalamış özgün bir firmadır. Yangın kapısında kaliteyi aslında iki ana bölümde incelemek gerekir. Birincisi yangın kapısının üretiminde kaliteyi yakalamak. İkincisi ise üretimden sonra montajında ve kullanımı için gerekli kalite detaylarını yerine getirmek. Yangın kapısı üretiminde ulusal ve uluslararası bütün standart ve normlara uygun hareket etmek önemli bir durumdur. Ulusal normlara bir göz attığımızda bu konuda şunlar göze çarpıyor:  Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, binaların yangın yönetmeliği bulunmaktadır. Uluslararası arena da ise ABD NFDA 80 yangından korunma standardı, EN , CE serfitikaların getirdiği normlar dikkat çekmektedir. Kalitenin gereklerinden ikincisi de üretim firması ile çok alakalı olmamakla birlikte montojı ve kullanımındaki gerekliliktedir. Bunun için ise yerel yönetimler kontrolleri ve insanların bilinçli hareketi devreye girmektedir. Aslında yasa, yönetmelik ve standartların tamamında birkaç önemli faktör ortaktır. Bunun birisi kapının sızdırmaz olması, ikincisi yangının dağılmasını önlemek, üçüncüsü 120 dakikaya kadar ısıya dayanıklı olması, dördüncüsü ise ısıya yalıtım ile darbelere karşı sağlam olmasıdır. Sonuç olarak yangın kapısı yukarıdaki özelliklere sahip mamullerden üretilmeli ve kalite yakalanmalıdır. Yangın kapısı üretiminde TSE, CE ve EN standartları yakalanılarak yapılan üretimlerde kalite yakalanıyor diyebiliriz. İhtiyaç halinde herhangi bir yangın kapısı değil, kaliteli ve güvenli yangın kapıları her zaman tercihiniz olmalı… İnceleyebilirsiniz: İstanbul’da Yangın Kapısı Firmaları

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir