yangın kapısı firması logo

Ara 14

Her yapıda hem yönetmelik hem de standartlar gereği yangın güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır. Bu doğrultuda yangın güvenlik önlemlerini ana iki başlıkta yapmak mümkündür. Bunlardan birincisi pasif yangın önlemleri ve ikincisi ise aktif yangın güvenlik önlemleridir. Bu güvenlik önlemleri kapsamında da gerekli altyapı kurularak sistemler hayata geçirilmelidir.

Bina ve yapılarda yangın yönünden alınacak aktif güvenlik önlemleri denilince bizzat yangın anında sınırlandırma işlemi gören güvenlik önlemleri akla gelmektedir. Bu önlemler genellikle yangını başlangıç anında algılayıp büyüyüp yayılmasına müsaade etmeden sınırlandırmaktadır. Bunu çeşitli yöntemlerle yapmaktadır. Aktif yangın güvenlik önlemleri kurtarma ve müdahale etme faaliyetlerini kolaylaştırma rolü bulunmaktadır. Ayrıca olası istenilmeyen bir durumda yangın vakası gerçekleşirse insanları güvenle yangının oluştuğu yapı ve bölümlerden tahliye etmeye de yarar. Aslında genel olarak ifade etmek gerekirse yangını söndürmeyi amaçlayan güvenlik önlemlerinin tümü aktif yangın güvenliğidir.

Bu kapsamda akıllı binaları vurgulamak gerekirse bu tür binalar için hem aktif hem de pasif yangın güvenlik önlemleri alınmış olması gerekiyor. O yüzden tasarım aşamasından kullanım aşamasında kadar her detay yangın güvenlik önlemleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Akıllı binalarda tasarım aşamasında dikkate alınması gereken önemli konulardan olan  yangın güvenliği planlamasında birkaç konuya özellikle dikkat etmek gerekiyor.  Bu doğrultuda yangın güvenliği planlamasında; ısıtma-havalandırma-iklimlendirme sistemlerine, aydınlatma sistemlerine, yangın algılama ve uyarı sistemlerine, yangın söndürme sistemlerine ve duman kontrol sistemlerine dikkat etmek önemli bir husustur. Ayrıca bu sistemlerin hepsi birbirleri ve diğer yangın güvenlik sistemleri entegre olacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu sistemlerden ısıtma-havalandırma-iklimlendirme sistemine göz atmak gerekirse;

Binalarda kurulacak olan ısıtma-havalandırma-iklimlendirme sistemlerine amacı, insanların bulundukları ortamda konfor şartlarını sağlamaktır. Isıtma-havalandırma-iklimlendirme sistemleri, kapalı bir bölmenin sıcaklığının, nemliliğinin ve hava hareketlerinin, dışarıdaki koşullardan bağımsız olarak denetlemesinde kullanılmaktadır. Isıtma-havalandırma-iklimlendirme sistemlerine tasarımında birçok koşulun göz önüne alınması gerekmektedir. Bu tasarım koşullarının sağlanması ile uygulamadaki bir çok beklenti de karşılanmış olacaktır. Pek çok kıstas, sistem seçiminde göz önüne alınmaktadır. Sözkonusu kıstaslar; işletme kolaylığı, konfor, servis bakım sıklığı ve kolaylığı, sistem maliyeti, binanın tipi, çevre faktörü, binanın kullanımı, olarak sıralamak mümkündür.