Yangın Kapısı

Mar 30

Güvenlik açısından değerlendirildiğinde yapıtlarda yaşanabilecek en tehlikeli olayların başında yangın gelmektedir. Yangın güvenliğinde can ve mal kaybını en aza indirmek önemli bir konudur. Yapıtlardaki tasarım ve kullanım aşamasında her türlü önlemin alınması gerekmektedir. Örneğin yapıtlardaki yangın kapıları istenilen standartlara ve özelliklere göre olmalı; uygun yapıda uygun yangın kapısı kullanılmalıdır. Bunun için ulaşılabilecek yetkili ve etkili firmanın adı güven yangın kapılarıdır.

Bu alanda son yıllarda çeşitli mevzuat düzenlemeleri yapılmış ve yönetmelikler çıkarılmıştır. Hem ulusal hem uluslararası alanda standartlar geliştirilmeye devam etmektedir.

Yangın güvenliği için yapıtları korumak bağlamında tasarım ve yapım olarak farklı önlemler alınabilir. Öncelikle yangın nedeni herşey tespit edilerek tedbirler alınmalıdır. Ayrıca olası bir durumda yangının bertaraf edilmesini sağlayacak önlemler alınmalıdır. Fakat bu iki durumu sağlasak da insan faktöründen dolayı ihmal hiçbir zaman gözardı edilmemelidir. İhmal kapsamında dikkatsizlik, teknik hata ve kontrolsüzlük başta gelmektedir.

 

 

Yangın güvenliği için tamamlayıcı önlemleri almak da önemlidir. Yangın güvenlik önlemleri litaratürde genellikle iki başlıkta incelenmiştir. Bunlardan birincisi pasif yangın güvenlik önlemleri, diğer aktif yangın güvenlik önlemleridir. Kısaca bu iki gür güvenlik önlemi alınan binalarda yangın güvenlik önlemi sağlanmış demek mümkündür.

Pasif Yangın güvenlik önlemleri; proje aşamasında ele alınan bir konudur. Sonrasında ise kalıcı bir işlevi vardır. Bunlar; binanın taşıma durumu, kaçış yolları, yangın kapıları, yangın merdivenleri, yangın bölmeleri, tesisat durumu, depolar, tahliye bacalarını kapsamaktadır. Buradan anlaşıldığı gibi pasif yangın güvenlik önlemleri binanın mimarisini yakından ilgilendirmektedir. Özellikle yangı kaçış yolları, yangın kapıları ve merdivenler mimariyi yakından ilgilendirmektedir.

Aktif yangın güvenlik önlemleri; bunlar birinci sınıftaki yani pasif yangın güvenlik önlemlerini tamamlayan, bütünleyen özelliklere sahiptir. Mimariye sonradan etkileyen şeylerdir. Bu önlemler yangın oluşumu ile ilgilidir diyebiliriz. Bu önlem yangının başlangıcından başlar, büyüyüp yayılmasını engellenmesiyle devam eder. Kurtarma ve müdahale etme faaliyetlerini kolaylaştırır. Anlaşıldığı üzere yangının başından sonuna kadar uygulanması gereken ve direk müdahaleyi etkileyen bir konudur. Bu gruba örnek vermek gerekirse; aktif sistemler, yangın dolapları, yağmurlama sistemleri, söndürme sistemleri, tahliye sistemleri, algılama ve uyarı sistemleridir.

Aslında iki güvenlik önlemi birlikte değerlendirildiğinde ve ikisi de istenilen standartlarda olduğunda can ve mal kaybı yaşanmayacaktır.

İnceleyebilirsiniz: YANGIN KAPISI FİYATLARI VE MODELLERİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir