yangın kapısı firması logo

Ara 14

Çok öncelerden bu yana insanlar güvenli, rahat yaşanabilecek, iklimsel ve kültürel koşullara uyum sağlayan yapılar inşa etme çabasında olmuştur. Çünkü insanlar kendilerini çevre şartlarından korumak istemişlerdir. Yaptıkları yapıların da doğal afetlerden uzak olması için ellerinden gelenleri sergilemişlerdir. Örneğin yapıların yangından korunması için çeşitli çabalar göstermişlerdir. Bunların başında dayanıklı yapılar inşa etmek istemeleridir. Çünkü yangınlar diğer doğal afetler gibi bir çok mal ve can kayıplarına yol açabilmektedir. Yangının doğal afet yönü olmasının yanında aslında bir anlamda insan davranış odaklı olması da önemli bir durumdur. İnsanlar yanlış davranış ve hareketleriyle farkına varmadan yangına sebep olabilmektedir. Yangın esnasında duman konusu çok hassas bir durumdur.

Geriye doğru bir çok yangın incelendiğinde yangınlarda ölümlerin büyük bölümü duman solunması sonucu meydana geldiği görülmektedir. Elbette yangının kendisi de bir çok olumsuz duruma neden olmaktadır. Ama dumandan dolayı dışarı çıkamayıp canlarını veren bir çok insan olduğu yangın karakteristiklerinden anlaşılmaktadır. Bu sebeple özellikle oluşan yangınlarda dumanı ve sıcak havayı insanlardan uzak tutmak çok önemlidir. Öncelikle yangının olmaması için gereken tedbirleri öncesinde almak gerekir. Yine de bir yangın vakası gerçekleşecek olursa da insanları yangın esnasında korumak için yönetmelik ve standartlarda belirtilen şekilde gerekli tedbirler alınmalıdır.

İnsanlar hem yangınların hem de olası yangında dumanların olumsuz ektilerinden kurtulmak için farklı konseptlerde binalar yapmaya başlamışlardır. Örneğin akıllı ve yüksek binalar bu sınıfta değerlendirilebilir. Bunun gerekçesi ise doğal kaynakların azalması ve nüfusun artmasıdır. Ayrıca enerji maliyetlerinin artması, uluslararası rekabet ve çevre kirliliği gibi durumlarda farklı konseptlerde binaların yapılmasına vesile olmuştur. Diğer bir önemli gerekçede yaşam standartlarının yükselmesi ile  konfor şartlarını iyileştirmektir.  Ancak hangi sebep olursa olsun binalara yeni boyutlar kazandırma olayında dikkat edilmesi gereken konuların başında mutlaka yangın güvenli ve sistemi olmalıdır. Eğer bir yüksek bina da yapsak, akıllı binada yapsak öncesinde ve kullanım esnasında yangın olayına çözüm bulamamışsak büyük sıkıntılar oluşabilir. O yüzden tüm binalar için yangın güvenliği önlemleri alınmalıdır.