yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yangın güvenliğinin en önemli ve ilk basamağı yangının çıkmasının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulamaktır. Yangın güvenliği keyfiyet içermemelidir. Yapılması gereken ne ise o yapılmalı ve felaketle karşı karşıya kalınmamalıdır.

Yangın risk değerlendirme çalışmasında güvenliğin birinci basamağı tedbirdir. Yangın tehlikesinin daha iyi anlaşılması ile tehlike algısı ve yetisinde gelişme sağlanarak korunma sistemleri geliştirmekte ikinci basamakta değerlendirilebilir. Çünkü yangın güvenliğini sağlamadan korunma sistemlerini oluşturmak yapılması gerekenleri derecelendirdiğimizde ikinci derecede gerekli bir şeydir. Fakat ola ki bu felaketle karşı karşıya kalındığında da ikinci basamakta öyle bir hazırlıklı olunmalı ki olay hemen bertaraf edilmelidir.

Yangına neden olabilecek  unsurların daha iyi anlaşılması ile bunların kontrolünün sağlanmasına gidilerek yangınların çıkması en alt düzeye indirilebilir. Ama risk faktörlerine de baktığımızda belki sıfırlamak mümkün gözükmeyebilir. İhmal ve bilinç dışı bir hareket sözkonusu olayı tetikleyebilir.

Yangın çıktığında ise önemli olan gecikmeden fark etmektir. Burada önemli olan sistem ise uyarı ve algılama sistemleridir. Bu durum özellikle yapıtlarda çok önemli bir durumdur. Olayın ciddiyeti bu sistemlerin her zaman çalışır vaziyette tutulmasını gerektirir. Felakette organize ve hızlı hareket etmek önem arz eder.

Böyle durumlarda erken ve etkin müdahaleye hazır olmak can ve mal tehlikesini azaltır. Söndürme sistemlerinin çalışır ve faal olması da olayın vahametini azaltacaktır. En ufak bir gecikme bir çok şeyin aniden kül olmasına neden olabilir. Dolayısıyla erken müdehale hayat kurtarı, mal ve mülk kurtarır.

Tüm önlem ve engellemelere rağmen yangın çıkıp da öncesinde söndürülemediğinde öncesinde yapılan hazırlıklar devreye girer ve bunları uygulama gerekir. Kaçış yolundaki her engelleme saniyelerin tükenmesine neden olacaktır.

Örneğin; binanın tahliye edilmesini gerektiren koşullar gecikmeden görülerek tahliyenin başlatılması gerekmektedir. Tahliye kararının gecikmesi telafisi imkansız kayıpları beraberinde getirebilir. Yangını ilk gören kişi yangını uyarı butonları ve diğer yollarla ihbar ve alarm vermesi gerekir. Sonra en yakın uygun söndürme cihazı ile söndürme çalışması yapması gerekir. Akabinde ilk yardım için ekipler devreye girmelidir.

Sonuç olarak yangına güvenlikli olmak, korunaklı olmak öncelikle canımızı, sonrasında da malımızı koruyacaktır.