yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yangın güvenliği, alınacak tedbirlerle artırılabilir. Tedbirlerin uygulama kaynağı da mevzuattır. Yangın güvenliği ile ilgili mevzuatın başında binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gelmektedir. Konuya ilişkili başka mevzuatlar da göze çarpmaktadır. Ancak konu ile ilgili ana mevzuat yangın yönetmeliğidir.

Yangın güvenliği, yapısal önlemler alınarak artırılabilir. Yapısal önlemlerin başında ise öncelikle yangının çıkmamasını sağlayacak önlemlerin alınmasıdır. Bunlar başında ise tedbir, bilinç ve eğitim gelmektedir.

Yangın esnasında insanları harekete geçirecek algı ve uyarı sistemleri kullanılmalıdır. Bunun yanında yine yangını söndürmek için itfaiye, su ve yol durumları uygun olmalıdır. Yönetmelik ve standartların getirdiği tüm yükümlülükler uygulanırsa yangın güvenliğini elbette artırmış oluruz.

Yangın güvenliğini artırmak sadece gerekli ekipman ve tesisleri kurmak değil bu ekipman ve tesislerin bakım ve işletimi için gerekli her türlü çalışmayı yapmaktır. Örneğin her yer için gerekli olan yangın kapısını yönetmelik ve standartlara uygun olarak monte ettik. Ama bu da yeterli değil gerekli denetimleri yaparak yangın kapısının bakım ve işletimi için gerekli tedbirleri almalıyız.

Buraya kadar anlatmış olduğumuz yangın güvenliği ile ilgili vurgudan yola çıkarak yangın güvenliği zaman bakımından iki ana kategoride değerlendirmek gerekiyor. İlki hiçbir şekilde olmasını istemediğimiz yangın felaketinin olmaması için tüm gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Bunlara örnek vermek gerekirse hem mevcut binalar hem yeni yapılan binalar için yönetmelikte öngörülenleri yapmak. Yangın merdiveni, yangın kapısı tüm standartlara uygun olacak.

 

Yangın güvenliğinin ikinci kategorisi ise  biraz yangından korunma kapsamına girse de yangınla karşılaşılması esnasında nelerin yapılması gerektiği ile ilgilidir. Buna örnek vermek gerekirse de uygulanan ekipmanların ve sistemlerin faal olarak çalışıyor olması önem arz etmektir.

Birinci kategoride yangın risk analizlerinin yapılması gerekiyor. Yangın riskiyle yangın tehlikesinin en aza indirilmesi hedeflenmelidir. Risk analizleri kapsamlı bir şekilde yapılmalı ve değerlendirilmelidir. Her türlü olasılık ister yönetmelik kapsamında isterse yönetmelik dışı olsun değerlendirilmeli ve ona göre tatbikatlar yapılmalıdır.

Risk analizlerinin yapıldığı ve ona göre tedbirlerin alındığı yerlerde yangın olasılıklarının yok edildiğine günlük yaşamda rastlamaktayız. İşin ucunda felaket olasılığı olduğu içinde kullanılacak ekipman ve tesislerin de kaliteli olması durumu ortaya çıkmaktadır.

Örneğin bir yangın kapısını herhangi bir yerden değil de kurumsal ve kaliteli üretim yapan yerlerden tedarik etmek önemli bir durumdur. Şahsi olarak belirtmek gerekirse de ben tüm tanıdığım insanlara güven yangın kapısını tavsiye ediyorum. Nedeni şu ana kadar tavsiye edip de kullanan ve arkasından hiçbir şikayetin gelmediğine şahit olmuşumdur.