yangın kapısı firması logo

Ara 14

Bir şeye yatırım yapmak, sonrasında bir getirinin olmasına yol açar. Dolayısıyla her birey yada yatırımcı, müteahhit fark etmez  bir şey için yatırım yaptığında geri dönüşüm bekler. Yani kazanmak ve kazandırmak ister. Düz mantık bir bakış açısıyla düşünüldüğünde yangın güvenliğine yatırım yapmanın bir geri dönüşümünün olmadığı farzedilir. Yani yatırım yaptınız karşılığında kazanmak ve kazandırmak isterseniz. Bana göre bu düşünce yangın güvenliği açısından değerlendirildiğinde kökten yanlıştır. Çünkü yangın güvenliğine yatırım yapmak, can ve mal güvenliğimiz için karşılaşabileceğimiz riski bertaraf etmektir. Sonuçta yangın güvenliğini sağlamak demek can ve mal güvenliğimizi korumak demektir.

Ancak doğrusunu ifade etmeliyiz ki toplumda maalesef böyle yanlış bir bakış açısı bulunmaktadır. Bu da yangın güvenliğindeki tedbirlerin alınmasında yetersizliğe yol açmaktadır. Tabi ki böyle bir şeyi genelleyip herkesi zan altında bırakmak doğru bir davranış da değildir. Böyle düşünmeyip, yangın güvenliği için yapılması gerekenleri en titiz şekilde uygulayan vatandaşlarımız ve yatırımcılarımızın sayısı tersine göre daha fazladır.

Yangın güvenliğine yatırım konusunun uç noktasında her zaman kanuni müeyyideler yer almıştır. Kanuni müeyyidelerin varlığı yangın güvenliğine yatırımın yapılmasına yol açmaktadır. Bu doğrultuda yangın güvenliğine yatırımın bir insanlık yönü bir de zorunluluk yönü ortaya çıkmaktadır.

İstenilmeyen yangın felaketiyle hiçbir şekilde karşılaşılmaması için yangın güvenliğine yatırım yapılmaya devam edilmelidir. Bunun için gerekirse mevzuatsal açıdan yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır.

Bunun için her özel ya da tüzel tüm kurum ve kuruluşlar bilinçlilik düzeyinin artırılması için gerekenleri yerine getirmelidir. Her konuda olduğu gibi yangın güvenliği ve tedbirleri için de eğitim şarttır. Bu konu en küçük eğitim kurumundan en büyük eğim kurumuna kadar müfredatlarında detaylı ve uygulamalı bir şekilde eğitimlere yer verilmelidir. Sadece teorik eğitim de değil uygulamalı eğitim de gereklidir. Sonuç olarak yangın güvenliğinde eğitimin yeri çok önemlidir.

Yangın güvenliğine yatırımın diğer bir yönünün ise yaptırım olduğunu vurgulamıştık. Bunun için en başta yapılması gereken ise denetimdir. Eğer insanlar bir şeyin denetlenildiğini farkederse konuya daha ciddi bir şekilde yaklaşmaktadır.

Gelişmiş bir çok ülkede yangın güvenliği denetimleri devlet organları eli yapılmaktadır. Kontroller ise şirketler tarafından yerine getirilmektedir. Bu şirketlerin başında ise sigorta şirketleri gelmektedir.

Yangın güvenliğine yatırım yapmak demek geleceğimize yatırım yapmak, can ve mal güvenliğimize yatırım yapmak demektir. Bunun için her türlü binada yangın güvenliğinin yeterliliği artırılmalı, yapısal eksikler giderilmeli, yangına neden olabilecek her tür tedbir alınmalıdır.