yangın kapısı firması logo

Ara 14

Y

angından korunmanın amaçları, yangının meydana gelmemesi için gerekli önlemlerin alınarak oluşumun engellenmesi, yangın çıkması halinde gelişiminin yavaşlatılması, yayılmasının engellenmesi ve en önemlisi canlıların can güvenliğinin sağlanmasıdır. Amaçlara yönelik yapısal önlemler, tasarım açısından, boyutlama açısından ve özel önlemler olarak göz önüne alınabilir.

Yangın güvenliği için yapısal düzenlemeler kapsamında yapısal tasarım çok yönlüdür. Yangın koşulları basit bir yaklaşık yöntemle veya daha fazla önemli değişkenleri ve detayları dikkate alınarak belirlenebilir. Karmaşık düzeyi ne olursa olsun, bir tasarımcı için hangi varsayımlar yapılmış ve ne elde edilmiş bilinmesi gerekir.

Herhangi bir yapı tasarımı için yangın güvenliği yönetmelik ve hesap kuralları dışında ilk hedef olmalıdır. Yapı elamanlarının tasarımında genellikle mülkün korunması, insanların güvenliği, itfaiye erlerinin etkin müdahalesini sağlamak hedeflenir.

Yangın güvenliği için tasarım genellikle aktif ve pasif yangın koruma olarak ikiye ayrılmıştır. Pasif yangın koruma önemli bir bileşeni olan yangın dayanımı genel yangın güvenliği stratejisinin ilk bileşenidir.

Yapısal tasarım, yangın güvenliği için yangın dayanımının bir alt bileşenidir. Özellikle yangın esnasında yapı elemanları fonksiyonel ihtiyaçların karşılanması için elzem derecede önem arz eder. Yapısal tasarım sonucu ortaya konulmuş yapıt yangının çoğalmasının ve kontrol altına alınmasının önüne geçecek nitelikte olmalıdır.  Bu esnada yapıtın çökmemesi için özenle tasarlanılmalıdır. Bu da yapı elemanlarının yangın dayanımları ile sağlanabilir.

Tüm bilimsel kaynaklar yangınla ilgili her çalışmada yangının çıkması ve büyümesinde üç elemanın varlığından bahseder. Peki bunlar nelerdir? Isı kaynağı, Yanabilen malzeme, Oksijendir.

Yapısal tasarımda dikkate alınması gereken diğer bir konu da yangın evrelerini göz önünde bulundurmaktır. Bunlar; yangının çıkması ve yangının gelişimi, yangında etkin yanış, yangının sönmesidir.

Yangın esnasında yangın felaketinin ortadan kaldırılması her şeyde önce bir zamanla ilgilidir. Örneğin; Yanma olayının olduğu bir yapıtta öncelikle insanlar en kıymetli eşyaları ile birlikte güvenli bir yere sığındırılır. Bu arada yangının bertaraf edilmesi için tüm yöntemler kullanılır. Bütün bunlar zamana bağlı ve hızlı hareket edip çabuk sonuç almak gerekir.  Burada yangına dayanım devreye girer o da söz konusu yapıtlarla alakalıdır.

Bir yapıtta kullanılması planlanan malzemeler, parçalar ve elemanların uygunluğunu basınç koşulları ve ısıtma altında Türk Standartları ve Avrupa Standartları belirlemiştir.