yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yangın uyarı ve söndürme sistemleri aktif yangın güvenlik önlemleri kapsamında değerlendirmek mümkündür. Yangın olayı için alınacak tedbirler için yangını öncelikle iyi tanımak gerekiyor.  Yanan ve yanması muhtemel maddeler, yangın yükü ve diğer şartlar iyi belirlenirse yangına karşı iyi önlemler alınabilir. Öncesinde alınacak önlem ve tedbirler yangına karşı o derece etkili olacaktır.

Yangına karşı alınacak önlemler kapsamında uygulamalar içerisinde eğitimde önemli bir yer tutar.  Çünkü öyle zamanlarda rastlanılan bir yanlış müdahale kapsamında eğitimsiz bir şahsın yapacağı hareket yanlışı söndürmek yerine büyütebilirde. Aynı zamanda ortadan kaldırayım derken hızlanabilirde.

Yangın önleme ve yangından korunmak için şartların iyi tespit edilmesi, uygun önlemler, eğitim ve gerektiği şekilde kullanım etkili mücadele içerisinde değerlendirilebilir. Literatürde yangın güvenlik tedbirlerini pasif ve aktif yangın güvenlik tedbirleri diye ikiye ayrılmaktadır. Yangın güvenlik önlemleri ve yangın söndürme sistemlerini aktif yangın güvenlik önlemi olarak değerlendirmek mümkündür.

Oksijen, ısı ve yanıcı maddenin bir araya gelmesiyle oluşan yanma olayında oksidasyon meydana gelir. Buradaki oksidasyon olayı hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Ayrıca zincirleme reaksiyon olarak kimyasal bir süreçtir. Bu kapsamda yanıcı maddeleri biraz detaylandırmak gerekmektedir.

Nükleer yanmalar ve metal yangınları hariç yanıcı maddeleri organik bileşik olarak tarif etmek mümkündür. Güneş enerjisinin özümlenmesinden oluşmuş bitki, hayvan ve insan seklindeki canlılar ve onların fosillerini ise organik bileşikler olarak tarif edilebilir. Güneş enerjisinden dönüşerek oluşan yanıcı madde tekraren ısı enerjisine dönüşebilir. Karbon, Hidrojen, Oksijen, Kükürt ve Fosfor yanıcı maddelerin çoğunun bileşiminde vardır Belirli koşullar altında, hemen her madde yanabilse de, yüksek ısı, saf oksijen gibi bileşenlerin, normal koşullarda bir araya gelebilmesi zor bir olasılıktır.

Yanıcı maddeler doğada, katı, sıvı ve gaz halinde bulunurlar. Bu maddeler kimyasal özelliklerine bağlı olarak farklı buharlaşma, alevlenme/parlama, tutuşma ve yanma noktasına sahiptirler. Yanıcı maddeler kapsamındaki katı durumda olan yanıcılar: genel olarak ısının etkisi ile yanıcı buhar ve gaz çıkartmakta, oksijenle birleştiklerinde yanma olayı gerçekleşmektedir. Sıvı durumda bulunan yanıcılar ise; bu tip yanıcı maddeler, genelde buharlaştıktan sonra yanarlar. Bunların çoğu normal hava ısısında buharlaşırlar. Sıvı yanıcı maddelerin, çıkarmış oldukları buharların çoğu, havadan ağırdır. Gaz durumda bulunan yanıcılar da katı ve sıvı yanıcılara oranla, daha kolay ve daha hızlı yanarlar. Oksijenle temasa getirilmeleri belirli oranlarda olmalıdır. Alt patlama sınırı kadar biriktiklerinde, en küçük bir ısı kaynağı ile patlama meydana gelir