yangın kapısı firması logo

Ara 14

Son yıllarda yapılan binalar, 35-40 yıldır teknoloji alanında bilgi ve haberleşmeye dayalı aktiviteleri desteklemektedir. Bu binalar yeni altyapı ve tesislere duyulan ihtiyaç amacıyla geliştirilmeye başlanmıştır. Teknolojinin gelişmesi ile insanlar hayatlarını kolaylaştırıcı çözümler aramaya başlamışlardır. Bu doğrultuda akıllı binalar yapılmaya başlanılmıştır.

Önceden belirlenmiş senaryolar çerçevesinde kullanıcı taleplerine göre, rutin işler binaya yüklenmiş yazılım ve otomasyon sistemlerinin desteği ile otomatiğe bağlanmıştır. Bu kapsamda akıllı binalar üretilmeye başlanılmıştır. Buralarda beklenmedik durumlarda gerekli güvenlik sistemlerinin devreye girmesi, bina içindeki ya da dışındaki bireyler ve elektronik cihazlar arasında iletişim sağlanması gibi olanaklar oluşturulmuştur.

Akıllı binalar tasarımcılara, mühendislere ve yapımcılara binaların performanslarını izleme ve kontrol etmek için yeni olanaklar sunmuştur. Özellikle, iklimsel kontrol, çevresel sistemler, güvenlik ve yangın kontrolü gibi sistemlerdeki gelişmeleri bu olanaklar arasında sıralanabilir.

Türkiye’de de akıllı bina kavramı son yıllarda büyük bir atılım göstermiştir. Binaların tasarımı, çevreye ilişkin yer aldığı çevrenin tasarımını ve çok önemli sorunların çözümünü de zorunlu kılmıştır. Binaların verimlilikleri ve çalışma etkinlikleri için önemli kararların verilmesine su, enerji ve malzeme tüketiminin yanı sıra atmosfere emisyon yayılımı ve atıkların üretimi gibi konuların ayrıntılı düşünülmesini gerektirmiştir.

Enerji ve teknoloji girdileri sonucu akıllı bina tasarımı geleneksel tasarım sürecinden ayrılmaktadır.  Tasarımın ilk aşamalarından itibaren disiplinler arası çalışmanın gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu amaç doğrultusunda, akıllı binaların, enerji etkin, yönetim etkin, çevreye duyarlı yapılaşmanın temelinde, kullanıcıların yapı içerisinde yaşama ve çalışma ortamlarında daha verimli ve üretken olmalarına etken olacak konfor standartlarını yükselten, kullandığı enerji kaynakları ile çevreyle bütünleşik ve pasif ve aktif bina alt sistemlerinin entegrasyonunu sağlayan bir bütün olarak ele alınması hedeflenmiş ve binalarda uygulanmaya başlanılmıştır.

Akıllı binalarda önemli konulardan bir diğeri de yangın anında insanların tahliye edilmesidir. Yangın öncesinde yangın güvenliği ile ilgili olarak, sistemler izlenir ve yangın başlangıcından sonra sistemleri devreye alacak kontrol elemanları devreye girer.

Yangın algılama panelinden ve bina otomasyonu panelinden sistemlerin çalışır durumda veya normal konumlarında olup olmadıkları izlenebilir. Sulu söndürme sistemleri kapsamında vanaların açık kapalı konumları, pompaların konumları ve arıza durumları, su akış anahtarları, alarm vanaları, fanların açık kapalı konumları, su deposu seviyesi ve fanların arıza durumları, damperlerin konumları, perdelerin konumları, kapıların konumları izlenebilir durumdadır. Dedektörler vasıtasıyla da hür türlü ihbardan insanlar haber alabilmektedir.