Yangın Kapısı

Mar 30

Yangın güvenliği tek yönlü bir konu değildir. Yangın güvenliğinin bir çok boyutu bulunmaktadır. Yangın güvenliği deyince ilk aklımıza yangın kapıları gelir. Yangın kapıları deyince güven yangın kapıları gelir. Bunun için de Türkiye’nin neresinde olunursa olunsun güven yangın kapılarına ulaşılıp her türlü yangın kapıları temin edilebilir. Yangın güvenliği kadar güvenli bina ve güvenli yapılarda önemlidir. Yangın güvenliği sadece yangın merdivenlerinden de ibaret değil. Bunun için güvenli ve standarda uygun yangın kapıları gereklidir. Güvenli bina için dirençli yapı malzemelerinin geliştirilip uygulanması yangının çıkmasına engel olabileceği gibi yangının çevreye yayılmasına da engeldir. Ancak her ne şekilde olursa olsun yangına engel olabilecek bütün tedbirler binalar yapılırken tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Binalar yapılıp yaşam alanı haline getirildiğinde de tüm önlemler alınıp gerekli kontroller yapılmalıdır. Yangın çıkma riski her tür yapı için az ya da çok mutlaka vardır. Bu anlamda riski sıfıra indiremeyiz. Ancak sıfıra yakın olması da mevzuat hükümlerine göre her türlü üretimi gerçekleştirmek ve bu alanda bilinç faktörünü devreye sokmakla gerçekleşecektir. Bu bağlamda binalardaki yapı elemanları yangına karşı yalıtılmış olmalıdır. Yangına karşı yalıtım da yangının yayılmasını ve yangından dolayı farklı çökmelerin olmasını önler ya da en kötü ihtimalle engeller. Teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak bina yapımlarında yangına dayanıklı yapı malzemeleri, elemanları, ekipmanları ve araçları kullanmak önemli bir konudur. Yangın güvenliği ile ilgili hemen hemen birçok konu binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte ve yönetmeliğe göre sonradan düzenlenen standartlarda değinilmiştir. Sözkonusu yönetmelikte denetimlerle ilgili daha detaylı bilgilere ve uygulamalara yer verilmiş olması arzu edilen  bir konu olmakla birlikte; aslında konunun temelinde bilinç ve eğitimin de yattığını söylemek yanlış olmaz. Yangın felaketinin gerçekleşmesi biz insanların ya canına ya da malına zarar veren bir durum olması nedeniyle yangına neden olabilecek en ufak olasılık araştırılmalı ve yangın güvenliği ile ilgili her mevzu derinden araştırılmalıdır.

 

 

Yangın Kapısı Konusunda Nelere Dikkat Edilmeli?

Yangın güvenliği konusunda özellikle yerel yönetimlere çok fazla iş düşmektedir. Bu anlamda sadece yangın merdiveninin olup olmadığı değil, örneğin yangın kapısının standartlara uygun olup olmadığı denetlemelidir. Bu konu ile ilgili denetimlerde yangın merdiveninin yeri, sığabilecek kişi sayısı, merdivene ulaşım mesafesi, kaçış yolu genişliği gibi birçok nokta mevzuat ve yönetmeliklerde bulunmaktadır. Ancak yönetmeliklerde bulunması yeterli değildir. Bunları uygulamakta önemlidir.

İnceleyebilirsiniz: Çift Kanatlı Camlı Yangın Kapısı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir