Yangın Çıkış Kapısının Önemi

Ara 14

Mühendisler ve mimarlar uygun biçimde yangın güvenliğine sahip yapılar tasarlayıp yapılmasına özen göstermelidir. Ayrıca bu konuda tüm standartlara uyulmasına yönelik hedefler de ortaya koymalıdırlar. Bu durumda yangın olayında özellikle temelde ısı ve dumandan kaynaklanan tehlikeleri en aza indirgeyerek can güvenliğini ve malvarlığı sağlamada faydalı olacaktır.

Yangın güvenliğinin sağlanmasına yönelik hedeflerde ve bunların gerçekleştirilmesinde mimarlar taktiksel olarak da ellerinden geleni yapmalıdır.

Yangın güvenliği hedeflerine erişmede özel taktikler yoluyla alınan kesin önlemler ise yangın güvenliği bileşenlerinin uygulamasını ön plana çıkarmaktadır. Yangın güvenliği bileşenleri olarak yangın kapıları, sprinkler sistemi, kaçış merdivenlerini saymak mümkündür.

Bina içinde, civarında ve çevre sahalarda olası yaralanmalar ve can kayıplarıyla, yapının ve içindeki nesnelerin uğrayabileceği hasar ve kaybı katlanılabilir sınırlar içine çekmek mimarların ve mühendislerin yangın güvenliğini sağlamadaki ana hedefleri içerisinde yer almalıdır.

Yangın sonrasında yapının işlevini olabildiğince sürdürmesini ve onarılabilmesini sağlamaya yönelik de mühendis ve mimarlar ona göre tasarım çalışması yapmalı ve uygulamalıdır. Yangın savaşım etkinlikleri süresince yapının güvenlikli kalmasına yönelik stratejiler ortaya konulmalıdır.

Ayrıca çevre kirliliği olasılığı da çevredeki yapılara gelebilecek tehlikeler kadar göz önünde bulundurulması gereken konular arasındadır. Belirtilen hedeflerle yangın sonrası ortaya çıkacak durumlarla doğrudan ilişkilidir.

Bu durumda bireylerin dumandan ve ısıdan korunması can güvenliği olarak ifade edilebilir. Isının binada uzak tutulmasına da malvarlığı korunumu denilebilir.

Mimarlarca gerçekleştirmeleri gereken hedeflerin ve kaçınmaları gereken tehlikelerin çok kısa özeti can güvenliği ve mal korunumudur. Mimar için geçerli olan taktik hususlar yangın güvenliği hedeflerini (can güvenliği, malvarlığı korunumu) gerçekleştirme ile yakından ilgilidir. Bu taktik hususlar; önleme, haberleşme, kaçış, sınırlama, söndürmedir.

Yanıcı kaynakları ve tutuşmaları gözetim altında tutarak yangın oluşumundan sakınmak önlemedir.

Haberleşme: Kullanıcıların tutuşma durumunda uyarılması ve herhangi bir aktif yangın korunum sisteminin devreye girmesini sağlamak haberleşme olarak ifade edilebilir.

Kaçış: Çevre alanlarda ve yapı içinde bulunan bireylerin dumana ve ısıya yenik düşmeden güvenlikli yerlere gidebilmelerini sağlamak ise kaçış olarak izah edilebilir.

Sınırlama: Can kaybını en aza indirgemek ve Yapısal hasar olasılığını düşürmek amacıyla yangın afetinin mümkün olduğunca küçük bir alanda tutulmasını sağlamak sınırlama olarak belirtilebilir.

Söndürme: Can ve malvarlığı kayıplarının en az düzeyde tutulmasını sağlamak maksadıyla felaketin acele bir şekilde söndürülmesi ve bertaraf edilmesi şeklinde tarif edilebilir.