Yangın Çıkış Kapısının Önemi

Ara 14

Yangın güvenliği planlamasında iki tür ana planlamadan söz etmek mümkündür. Bunlardan birincisi etken yani aktif olarak yangın güvenliği planlaması, ikincisi ise pasif yangın güvenliği planlamasıdır. Elbette bir olası yangın güvenliği planlanacaksa bu binanın tasarımından başlamalıdır. Mimar ya da mühendis bu iki yangın güvenliğini de göz önünde bulundurarak tasarım ve projeyi gerçekleştirmelidir. Böylece etkin bir planlamayla da can ve mal kaybı en az indirilmiş olacaktır.

Etken yangın korunumu, yapının inşası sırasında veya daha sonra uygulanan ve sadece yangın çıktığı zaman işlev gören, bir enerjinin kullanımı sonucunda etkin olabilen, belirli bir hedefe yönelmiş önlemlere verilen addır. Etken önlemler, doğrudan yangın oluşumu ile ilgilidirler. Bu önlemler; algılama sistemleri, yangın kontrol sistemleri, yangın güvenliği yönetim sistemleri, uyarı sistemleri, duman kontrol sistemleri, basınçlama ve havalandırma sistemleri, söndürme sistemleridir.

Yangın algılama sistemleri, yangın ürünlerine tanı koyar. Algılama, bireylerce koku alma, görme ya da işitme yoluyla olur. Otomatik detektörler ise duman, ısı, ışık ve türbülans hareketi yoluyla algılamaktadır.

İletiyi yangın ihbar sistemine yollayan uyarıcı sinyalin çalışmasını sağlayan elemanlara sprink ya da balon denilebilir. Bunlar sistemlerin devreye girdiğini algılar ve gerekli yere bilgiyi iletir.  Doğrudan sıvı akışı algılanabileceği gibi kontak algılayıcılarla hattaki basınç farkları veya pompaların işlemeye başlayıp başlamadığı da algılanabilir.

Yangın güvenliği yönetim sistemleri; sistemi koordine eden, gerektiğinde devreye sokup, gerektiğinde devreden çıkaran kumanda merkezidir. Söndürme sistemini devreye sokmak, havalandırmayı yangın konumuna getirmek, kapıları kapatmak, yangın yerini belirlemek ana işlevleri arasındadır. Otomatik yangın algılama sistemlerini çalışma prensiplerine göre 4 gruba ayırmak mümkündür. Bunlar, konvansiyonel sistemler, adresli sistemler, analog adresli istemler ve kablosuz sistemlerdir.

Uyarı Sistemleri: Alarm, kullanıcıların yapıyı boşaltmaları ya da boşaltmaya hazır olmaları için verilen bir uyarıdır. Alarm sonucunda itfaiyenin çağrılarak yangın savaşımını başlatması ve gerekiyorsa yapının boşaltılmasına yardımcı olması sağlanmalıdır. Bu nedenle etkili bir sistemin kurulması çok önemlidir. Tasarımcı, alarmın işlevini söz konusu proje bağlamında dikkatle düşünmelidir.

Duman tahliye ve kontrol sistemleriyle ana amaç kaçış yollarının güvenli olarak muhafaza edilmesi ve can güvenliğinin sağlanmasıdır. İtfaiyenin zamanında müdahalesine imkân vermesine olanak tanıyacak kadar bir süre içerisinde dumanı sürekli dışarıda tutmak veya dışarıya atmak için bu sistemlerden faydalanılır.

Kaçış yolları güzergahında bulunan kapılar, duvarlarla eşdeğer düzeyde duman ve ısı direnimli tasarlansalar bile açılmaları çoğu zaman zor olmaktadır.  Dolayısıyla  kimi zaman korunumlu alanlara duman akışı kaçınılmaz hale gelmektedir.  Bu yüzden basınçlama ve havalandırma sistemlerinin kullanılması elzem bir durumdur