yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yapılarımız ve kullanıcıları, bulunduğu bölgenin ve yapım sistemimin özelliklerine bağlı olarak, sürekli afetler ve çeşitli tehditler ile karşılaşmakta ve ayakta kaldıkları süre boyunca, bu olumsuzluklara karşı dirençli kılınmaya çalışılmaktadırlar. Özellikle, yangına maruz kalan bir yapı, çoğu zaman kullanılamaz hale gelmekte, bunun yanı sıra birçok can kaybı ile karşılaşılmaktadır. Yüzyıllar boyunca önemli bir problem olarak devam eden bu tehdit, günümüz yapılarının büyük bir sorunu haline gelmiştir. Büyük yangınlar geçirmiş, birçoğu tamamen harap olmuş veya tamamen yok olmuştur. Sadece şehir değil, yapı ölçeğinde de gerçekleşen birçok yangın sonucu, çoğu yapı kullanılmaz hale gelmiş ve büyük can kayıpları yaşanmıştır.

Sağlık yapıları, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre orta düzeyde yangın riski içeren yapı sınıfı içderisindedir. Buna rağmen hastaneler, tahliye sırasında en çok problem yaşanan ve bu sebeple dumandan zehirlenerek yaşam kayıpları ile sonuçlanan yapılar niteliğindedir.

Bu nedenle diğer yapılardan daha özel yangın güvenlik önlemlerinin oluşturulmasını gerektirirler. Türkiye’de bu konuya yönelik yeterli yönetmelik hükümlerine yer verilmemesi, mevcut bazı hastanelerin hiç birinde aktif ve pasif önlemlerin alınmamış olması, hatta sedyeli tahliye ve güvenli ortam koşullarının sağlanması için özel çözümlerin getirilmemesi bu konuda yaşanan eksikliği gözler önüne sermektedir.

Geçmiş yangınlar incelendiğinde, tahliye sırasında ortam koşullarının güvenlik kriterlerinin çok üzerine çıktığı görülmüştür. Bunun sonucunda, yaşam kayıplarının büyük bir çoğunluğunun, görüş mesafesinin 1 m’nin altına düşerek çıkışların algılanmasının nerede ise imkânsız hale gelmesi ve geçen bu süre içinde zehirlenmeler sonucu gerçekleştiği görülmektedir.

Tüm bu olumsuzlukların giderilerek yangın anında kullanıcıların en kısa zamanda güvenli alanlara aktarılmalarını sağlayacak kaçış yolları ve güvenli mekânlar tasarlanmalıdır. Ayrıca yangının ilerlemesine olanak veren yakıt ve tutuşma kaynağının etkileşimi kontrol altına alınmalıdır. Bu mekânlar içinde özel gereksinimler de dikkate alınarak yangının oluşması veya ilerlemesi engellenmeye çalışılmalıdır.

Ayrıca dumanın yayılımı, yangın olasılığı yüksek ve hareket riski taşıyan mekânların organizasyonlarının oluşturulması yolu ile sınırlandırılmalıdır.

Bilimsel istatistiklere göre yaşanan kayıpların temel nedenini yanan malzemelerden açığa çıkan dumanının neden olduğu zehirlenmeler oluşturmaktadır.Bu nedenle, yapılarda yangın anında alınması gereken temel önlem, kullanıcıların dumanın zararlı etkilerinden korumaktır.

Yangın esnasında artan sıcaklığın ve duman hastalar üzerinde ciddi olumsuzluklar oluşturabilir. Oluşan görüş mesafesinin tespit esilmesi ve bu doğrultuda gerekli önlemler alınmalıdır. Ayrıca duman tahliyesinde seçilen sistemin etkinliğinin test edilmesi ve önlemlerin oluşturulmasından sonra oluşan ortam koşullarının analiz edilmesi konusunda da büyük yarar sağlamıştır.