yangın kapısı firması logo

Ara 14

Uygarlık tarihi incelendiğinde ateşin bulunması bir devrimdir. İnsan yaşamı için gerekli olan bu olay birçok ihtiyacımızı karşılar durumdadır. Ateşi üretmek ve kontrol altında tutmak işlevsel açıdan önemli bir durumdur. Ateş kontrol dışı bir şekilde ortaya çıkıyor ve büyüyorsa yangın tehlikesi ortaya çıkmış demektir. Özellikle endüstri devrimi sonucu sanayi alanında hem enerji kullanımının artması hem de tesislerin büyümesi kontrol dışı ateş yani yangın riskinin artmasına vesile olmuştur. Günümüzde sanayi tesislerinde en önemli tehlikelerden biri yangındır.

Endüstriyel tesislerde yangının riski ve boyutu da diğer tesislere göre daha büyük orandadır. Çünkü bu tesislerde yapılan üretim ya da işlemler büyük ölçeklerdedir. Endüstri tesisler kendi özelinde de yaptığı stoklama, üretim ve ya depoları da farklılık gösterir. Bu yüzden aslında her tesisin yangın güvenliği kendi içinde de değişkenlik arz edebilmektedir.

Her bir endüstriyel tesisde yangının çıkmaması için gerekli önlemleri almak çok önemlidir. Olmaması için gereken tüm önlemler olası can ve mal kaybının yaşanmaması için alınmalıdır. Buna rağmen yine de gerçekleşirse sözkonusu felaketi, yangını bertaraf etmek için gerekli ne varsa önceden hazırlıklı olmak gerekiyor.

Bu bağlamda yangını söndürebilmek için çok fazla köpük, su, yangın söndürücü donanım ve yangını söndürebilecek personel gerektirmektedir. Buradaki risklerin değerlendirilmesi amacıyla her tesis kendine özgü barındırdığı tehlikeleri tespit eden ve gerekli önlemleri alabilecek şekilde bir çalışma yapmalıdır. Muhtemel yangın felaketinden önce her türlü risk senaryosu ortaya konulmalıdır. Bu senaryolar doğrultusunda gerekli planlar yapılarak herkese uygulamalı bir şekilde anlatılmalıdır.

Yangın esnasında yanabilecek materyalin özellikleri, yanarken oluşan enerji miktarı yangınla mücadelede önemlidir. Mücadelede kullanılacak söndürücü maddenin cinsi ve miktarı bu bağlamda değişmektedir.

Örneğin, bir petrol tankı yangınında yanma sonucu çıkan ısı miktarına göre yeterli miktarda su/köpük karışımı uygulanamazsa o zaman petrol depolama tankı yangınının sönmesi mümkün olmayacaktır.

Bu nedenle çıkabilecek yangınlara karşı yeterli miktarda yangınla mücadele ekipmanlarının bulunmasını sağlamak ve yangına her zaman hazırlıklı olmak gereklidir. Özellikle endüstriyel tesislerdeki yangın riskleri belirlenerek bunlara karşı alınması gereken önlemler belirlenmeli ve kolay uygulanabilir şekle getirilmelidir.