yangın kapısı firması logo

Ara 14

Kimyasal reaksiyonun sona ermesi ve dolayısıyla yangının sönmesi yangın üçgenindeki bileşenlerden herhangi birinin ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşebilir. Bir yapıda tüm kullanıcılar yapıyı terk etseler bile yapısal hasarı en aza indirmek ve hatta olmamasını sağlamak için yangının profesyonel ve hızlı bir şekilde söndürülmesi gerekmektedir.  Bu anlamda su, karbon dioksit, köpük, kuru toz en çok bilinen ve uygulanan söndürücülerdir.

Uygulamada kullanıcıların söndürme malzemelerini kendilerinin kullanması, yapılara otomatik söndürme sistemlerinin kurularak her an faal tutulması ve yangının itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürülmesi şeklinde yangın söndürme sistemlerini görmek mümkündür.

Yüksek yapılar, itfaiyenin hizmet verebileceği şekilde tasarlanılıp yapılması gerekiyor. Yalnızca itfaiye tarafından kullanılacak özel korunumlu asansörle bağlantılı stratejik yerler her an kullanılabilecek düzeyde olmalıdır. Bunun için dizany edilip uygulanan asansör sistemleri bağımsız güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır. İyi bir iletişim ağı ile denetim altına alınabilecek bir konsepte sahip olmalıdır.

Bir yangın söndürme sisteminin tesisi yukarıda da ifade edildiği gibi yüksek yapılarda kullanım amacına bağlı olarak oldukça önemlidir. Dışarıdan müdahalenin zor olduğu yüksek binalar, yangın söndürme sistemleri otomatik olmalıdır. Böylece son kata en kısa sürede ulaşılabilecek şekilde göz önünde bulundurulması gereken hususlardır.

Portatif söndürme, sulu söndürme ve gazlı sistemler şeklinde yangın söndürme sistemlerinin varlığını binalarda görmek mümkündür. Bu sistemler teknolojinin en son ürünü malzeme ve cihazlarla donatılmış şekliyle yangına hazırlıklı olarak bekletilmelidir.

Küçük yangınların söndürülmesinde ya da daha büyük yangınlarda ön müdahale ve zaman kazanmak maksadıyla kullanılan söndürücüler portatif söndürme sistemleri olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bunları elle taşımak da mümkündür.

Sprinkler ve sabit-boru hortum şeklinde sulu söndürme sistemleri sınıflandırılabilir. Alevlerin üzerine su sıkarak söndüren veya yayılmasını önleyen ve ayrıca yangın çıktığında kendiliğinden devreye giren sistemler sprinkler sistemlerdir. Binalardaki olası yangınlarda el ile kullanılan sabit hortumlarda yangına müdehale de kullanılan sistemlerdir.

Yangın esnasında yangından korunmada gazlı söndürme sistemlerinin uygulanması daha garantili olarak görülmektedir.  bu tür sistemlerde genellikle karbondioksit gazı kullanılmaktadır. Çünkü bu gaz boğma ve soğutma özelliğini barındırmaktadır.