yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yangın normalde tek bir yerden başlar ve ilerler, karşı tarafta alternatif bir kaçış kapısı bulunması, birden fazla katı bulunan binalarda kaçış merdiveni bulunması, dışarıya ulaşmaya ve güvenli bir alana gitmeye imkan sağlaması gerekir.

Elbette tüm binalar için gerekli standart ve kurallar ilgili mevzuatlarda yer almaktadır. Zaten olması gereken de gelişen teknoloji ve sisteme bağlı olarak mevzuatın sürekli gelişim içinde olmasıdır. Deprem, sel ve yangın gibi tüm doğal afetlere karşı da her türlü önlem öncesine alınması gerekiyor ki daha sonra tehlikeli durumlarla karşılaşmayalım. Örneğin binalarda yangın için yangın kapılarının ve yangın merdivenlerinin bulunması bu tedbire en güzel örnektir.

Örneği hastaneler için de genişletme gerekirse; hastaneler için koridorlarda kompartımanlaşmayı sağlayabilmek için çift kanatlı camlı yangın kapıları ile bölünebilir şekilde olması elzemdir.  Bu kapılar normal kullanımda duvarlara magnetle tutturularak açık halde bulundurulmalıdır. Yangın durumunda yangın kontrol panelinden, otomasyondan gelen sinyal ile otomatik kapanacak şekilde tasarlanmalıdır.

Ayrıca mevzuatta hastane kapı ve koridor genişlikleri için koridor genişlikleri 2 m’den az olamaz hükmü bulunmaktadır. Bu genişlik herhangi bir duvar koruması, trabzan v.b. çıkıntı veya eşya ile daraltılmamış temiz genişlik olmalıdır.  Bu durum hastanelerde koridor genişliklerinin istenilen standartta olmasını hükmetmektedir. Ayrıca hastanelerde kullanıcı yükü 15 kişiyi aşan herhangi bir hasta yatak odası veya süit oda için birbirinden uzakta konuşlandırılmış 2 kapı bulunması icap etmektedir.

Ülkemizdeki hastanelerimiz yangınla savaşmaya her ölçüde hazır olması gerekiyor. Dolayısyla olası bir yangın vakasında hastanelerimizde yangın çıktığında büyük zarar ve kayıplar meydana gelmesinin önüne geçilmiş olur.

Hastanelerde bu duruma katkı sağlayacak diğer proaktif önlem ise; mümkün olduğunca yanıcı malzeme kullanılmaması, hiç olmazsa yandığında aşırı toksik ürün çıkarmayan malzeme seçilmesi riski azaltacaktır. Tüm elektrik panolarının termal kamera ile periyodik kontrolü ve ısınmaların başlangıçta giderilmesi en iyi proaktif önlemlerdendir.

Hastane binalarının yangın kompartımanlarından meydana gelmesi, her bir kompartımanın temiz hava üfleme ve kirli hava emiş kanal ve santrallerinin ayrı ayrı olması, bir yangın durumunda otomasyonla yangının çıktığı kompartımanın üflemesi kapatılıp emişi artırılarak ve bitişikteki tüm kompartımanların üflemesi artırılarak mükemmel bir duman kontrol sistemi kurulmasına olanak sağlayacaktır. Böylece yangın, çıktığı kompartımana hapsedilerek söndürme çalışması yapılırken, diğer kompartımanlara dumanın kokusu bile geçemeyecek ve buralarda hasta bakımına devam edilebilecektir.