yangın kapısı firması logo

Ara 14

Pasif yani edilgen yangın güvenliği kapsamında kaçış yolların planlaması ile ilgili detaylar binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte değinilmiştir. Madde 31 kapsamında; öncelikle kaçış yolunun tanımı yapılmıştır. Tanımın devam olarak kaçış yolu olarak asansörlerin kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Akabinde; kullanıcı yükü, kat alanı, yapının kullanım sınıfı durumların kaçış yollarının belirlenmesinde etkili olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca çıkışların kapasitesinin ve çıkışa kadar alınacak yolların durumunun kaçış yolu belirlemesinde etkili olabileceği belirtilmiştir.

Elektrik kesintisiyle devreye giren jeneratörün sağladığı acil aydınlatma ile kaçış aydınlatması karıştırılmamalıdır. Böyle bir acil aydınlatma bir yangında yerel elektrik şebekelerinde oluşacak arıza nedeniyle işlevini yerine getiremeyebilir. Bu nedenle kaçış aydınlatması genellikle işlevini üç saat süreyle sürdürecek kendi kendine yeterli donatılarla sağlanmalıdır. Bunlar ayrı donatılar olabileceği gibi normal aydınlatma ile birleşik de olabilirler. Eğer olanak varsa kaçış aydınlatması döşemeye yakın düzeyde yapılmalıdır. Böylece odalarda ya da koridorlarda tavandan aşağıya doğru alçalan duman düzeyinin altında kalan aydınlatmanın çok büyük yararı vardır.

Tasarımcı, dolaşım yollarında, merdivenlerde ve son tehlike çıkışlarında kaçış aydınlatması sağlamalıdır. Yangın oluşan mekandan kaçış yolları yalnızca kullanıcı

sayısının ellinin üzerinde olduğu yerlerde ya da özellikle labirent gibi dolambaçlı yolları olan örneğin personel soyunma odalarında bir aydınlatma yapılmasını gerektirir. Dolaşım yollarındaki doğrultu değişikliklerinin aydınlatılması ve hortum dolapları ya da şalter gibi donatıların yerlerinin belirginleştirilmesi özel önem taşımaktadır.

Kaçış mesafesi binanın herhangi bir yerinden korunmuş bir kaçış yoluna, harici bir kaçış yoluna veya son çıkışa kadar gidilmesi gereken mesafedir. Bu kavram, direk mesafe kavramı ile karıştırılmamalıdır. Kaçış mesafesi hesap edilirken, varılması gereken yere kadar olan alan içindeki, etrafında dolaşılması gereken tüm engeller (duvarlar, dolaplar, vb.) katılmalıdırlar. Bununla birlikte kaçış mesafesi, tasarım aşamasında tam olarak belirlenemediğinden, kriter olarak direk mesafe kullanılmaktadır.

Yangın büyüme aşamasındayken, sağlıklı bir insanın hareket hızından çok daha hızlı hareket edip etrafa yayılabilen, çok miktarda, bir duman tabakası oluşur. Bu yüzden binadaki insanların, dumanla karşılaşmadan güvenli bölgeye ulaşmalarını sağlamak için, kaçış yollarının tasarımına ayrı bir önem gösterilmelidir.