yangın kapısı firması logo

Ara 14

Pasif yani edilgen yangın güvenliği kapsamında değerlendirilen kaçış yolları planlaması binaların yangıdan korunması hakkındaki yönetmeliğin 31.maddesi altında değerlendirilmiştir. Buradaki tanıma göre kaçış yolu; bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına; her kattaki koridor ve benzeri geçitler, oda ve diğer bağımsız mekânlardan çıkışlar, zemin kata ulaşan merdivenler, kat çıkışları, zemin katta merdiven ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına götüren yollar ve son çıkış dâhildir.

Yapılar, yangın çıkması durumunda kullanıcıların kaçabileceği bir şekilde tasarlanmalıdır. Bireyler dumana ya da ısıya yenik düşmeden önce güvenlikli bir yere ulaşabilmelidirler. Kaçmak için gereksinilen sürenin yangın yayılımı için geçecek süreden daha kısa olması zorunludur. Bunun başarılması, yangın yayılımının denetim altında tutulmasıyla ve kaçış yollarının çok uzun ve çok karmaşık olmamasıyla sağlanır.

Kaçış olanakları, yapıdaki dolaşım yolları içinde düzenlenmeli ve projenin temel kavramını bütünleyen bir bileşen oluşturmalıdır. Kaçış yollarını, yalnızca bireylerin yapı içinde herhangi bir noktadan güvenlikli bir yere kendi çabalarıyla kaçabilmelerini sağlayan korunumlu yollar dizisi olarak düşünmek yeterli değildir.

Çünkü kullanıcılar arasında hareket yeteneği yüksek olan çok sayıda sağlıklı bireyler yanında, kaçış sırasında yardım edilmesi gereken güçsüz, özürlü ya da yoğun bakım uygulanan kronik hastalar da bulunabilir. Bu nedenle iki temel kaçış stratejisi vardır.

Bu iki stratejiden birincisi alarm verildiğinde yapı dışına doğrudan kaçıştır. ikincisi strateji ise yangın oluşan kompartmandan yine yapı içinde ve yapısal korunum uygulanmış bir komşu kompartmana sığınmadır.Yalnızca daha sonraki kaçışların yangın oluşan kompartmana geri dönmeksizin sürdürülebilmesi olanağı varsa ikinci seçenek kabul edilebilir.

Kullanıcıların yapı dışından itfaiyece kurtarılması ise en son çare olarak benimsenebilir. Küçük yapılar için kurtarma, düşünülebilir. Ancak yüksek yapılar için olanaklı olmayabilir.

Dışarıdan yürütülecek bir kurtarma eylemi; merdivenleri hiçbir alandan yalnızca tek doğrultuda kaçış gerektirmeyecek biçimde konuşlandırılmış ve her kat düzeyinde birkaç kompartmana ayrılmış yapılarda yeterli olmayabilir. Araştırıldığında binaların çoğunun tek merdivenli olduğu görülmektedir.  Geri kalanında ise herhangi bir yangın kompartmanlaması yok derecede azdır ya da yangın ayırımı yetersiz düzeydedir.