yangın kapısı firması logo

Ara 14

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 22. Maddesinde binaya ulaşım yolları başlığı altında bu durum izah edilmiştir.

Yönetmelik kapsamında; İtfaiye araçlarının şehrin her binasına ulaşabilmesi için, ulaşım yollarının tamamında itfaiye araçlarının engellenmeden geçmesine yetecek genişlikte yolun trafiğe açık olmasına özen gösterilmelidir denilmektedir.

İtfaiye araçlarının geçişinin engellenmemesi için özellikle park edilmiş araçlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere göre yollar açık tutulur. Bu maddeye göre, belediye trafik birimleri ile emniyet trafik şube müdürlüğü, normal zamanlarda yolları açık tutmakla yükümlüdür.

Park edilmiş araçlara veya özel mülkiyete zarar vermeyecek tedbirleri alarak ulaşım yollarını açma yetkisi yukarıda sayılan idari yetkili kişilerdir. Bu durumda yangın anında ulaşımın sağlanması için gerekli şeyleri yerine getirirler

Binaya itfaiye araçlarının yaklaşabildiği son noktadan binanın dış cephesindeki herhangi bir noktasına olan yatay uzaklık en çok 45 m olabilir.

Herhangi bir binaya ana yoldan erişimi sağlayan yollar iç ulaşım yolları olarak tarif edilir. Bunun için iç ulaşım yollarında olağan genişlik en az 4 m ve çıkmaz sokak bulunması hâlinde en az 8 m olur. Yine ilgili madde uyarınca dönemeçte iç yarıçap en az 11 m, dış yarıçap en az 15 m, eğim en çok % 6 ve düşey kurp en az R=100 m yarıçaplı olmalıdır.

Madde kapsamında serbest yükseklik, en az 4 m ve taşıma yükü 10 tonluk arka dingil yükü düşünülerek en az 15 ton alınmalıdır.

O bölgeye hizmet verecek itfaiyede bulunan araçların erişim imkânlarından İç ulaşım yolundan binaya erişim için gerekli açılı mesafe, daha uzak ise, itfaiye aracının binaya yanaşmasına engel olabilecek çevre veya bahçe duvarları, itfaiye aracı tarafından kolaylıkla yıkılabilecek şekilde zayıf olarak yapılır. Zayıf olarak yapılan duvar bölümü, en az 8 m uzunluğunda olmalıdır. Kolayca görünebilecek şekilde kırmızı çapraz işaret konularak gösterilir ve önüne araç park edilmesi yasaktır.

Örneğin yüksek yapılar ayrık nizamda yapılmalıdır. Yapının tüm çevresinden yapıya itfaiye olanakları ile müdahale edilebilmelidir. Yüksek yapılarda yanarak dökülen ve düşen parçaların çevre yapıların üzerine gelmesi büyük risk oluşturur. Ayrıca düşen parçaların kurtarma sırasında dışarıya çıkan insanlarında üzerine gelmemesi gerekmektedir.