yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yapı fiziğine dönük önlemler dizisi kapsamında bir yapının tasarım aşamasından itibaren göz önünde bulundurulması gereken önlemler edilgen yani pasif  yangın korunumu olarak değerlendirilebilir.  Bu durum yapıların doğal parçası olan mimari öğeleri de içine alır.  Bu kapsamda yapılacak güvenlik planlaması pasif yangın güvenliği planlaması olarak adlandırılır.

Yangının çıkmasını engellemek veya çıkan bir yangının yayılmasını önleyerek insanların kaçmaları için gerekli süreyi sağlamak pasif yangın güvenliği planlamasının ana amacıdır. Mal kaybının olmamasını sağlamak ya da en alt düzeyde tutmak edilgen yangın korunumunun temel amaçları içerisindedir.

Mimarın sorumluluğunda olmak üzere inşaat ve tesisat mühendislerinin yanı sıra itfaiye grubunun da katkısıyla bir yapıda uygulanabilecek edilgen yangın korunumu çözümlemeleri belirlenmelidir. Ayrıca yangın çıkışını engelleme veya çıkabilecek bir yangının zararlarının en az düzeyde kalmasını sağlamak gayesiyle hazırlanan yangın yönetmelikleri de bu grupta yer almaktadır. Bunlar binaya ulaşım yollarının planlanması, kaçış yollarının planlanması, duman kontrolü planlaması, simge ve yangın duyuruları, kompartımanlama ve malzeme kullanımıdır.

Binaya Ulaşım Yollarının Planlanması: tüm yapılarda olası yangın durumu için ulaşım yolları iyi bir şekilde planlanmalıdır. Yönetmelik ve standartlarda belirtilen hususlar harfiyyen uygulanmalıdır. Özellikle yüksek yapılar ayrık nizamda yapılmalıdır. Yapının tüm çevresinden yapıya itfaiye olanakları ile müdahale edilebilmelidir.

Kaçış Yolarının Planlanması: Yapılar, yangın çıkması durumunda kullanıcıların kaçabileceği bir şekilde tasarlanmalıdır. Bireyler dumana ya da ısıya yenik düşmeden önce güvenlikli bir yere ulaşabilmelidirler. Kaçmak için gereksinilen sürenin yangın yayılımı için geçecek süreden daha kısa olması zorunludur.

Duman kontrolü planlaması: meydana gelen yangınlarda duman kısa sürede bütün hacmi doldurur. Müdahale zor olduğundan yangın kontrolsüz büyür ve hasar miktarı fazla olur. Sıcaklığın yükselmesi, dumanın hızlı yayılması, insanların kaçış yollarının sınırlı, müdahalenin zor olması nedeniyle yangın korunum sistemleri büyük bir ciddiyetle ele alınarak duman kontrolü planlaması yapılmaldır.

Simge ve Yangın Duyuruları: Simgeler, kullanıcılara ve itfaiyeye doğru bilgi vermede son derece önemlidir.

Kompartmanlama: Hem can güvenliği ve malvarlığı korunumu hem de çevredeki insanlar ve yapılar açısından yangının yapı tasarımı yoluyla sınırlandırılması çok önemlidir. O yüzden kompartımanlama sistemine dikkat edilmelidir.

Malzeme kullanımı: Mimar için en basit ve en etkili yöntem, yangın güvenliğinin sağlanmasında yangın çıkışlarının önlenmesidir. Yangınların önlenmesinde iki yol bulunmaktadır. Bilindiği gibi bunlar yangın üçgeni ile alakalıdır. Yanıcı miktarının sınırlandırılması ve tutuşmanın önlenmesidir